[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. QUỐC TRUNG

  QUỐC TRUNG Trưởng Ban tài chính Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @QUỐC TRUNG
  - ID nick thi đấu: 666777
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  nuitienkhongloVuong gia Bin thích điều này.
 2. dungthuytm

  dungthuytm Trưởng ban ĐNĐN - HC Hà Tây

  1. Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
   - Tên nick thi đấu: dungthuytm
   - ID nick thi đấu: 3019393
   - Là thành viên: Hội Chắn hà tây
   - Level: tri phủ
   - Số điện thoại: 0936233986
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
   ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
   *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. Tiamo Huy

  Tiamo Huy Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Tiamo Huy
  - ID nick thi đấu: 6046879
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0981248368
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêuchí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. jonathan wick

  jonathan wick Lý trưởng

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: jonathan wick
  - ID nick thi đấu: 979797
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: ....tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): .....tri huyện....
  - Số điện thoại .......070-614-8888..
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ....không.....

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. hongvan24t6

  hongvan24t6 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2022 "
  Tên nick : hongvan24t6
  Id : 5946139
  Là chắn thủ tự do
  Level : chánh tổng
  Sđt : 0962535639
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không
  Tôi tự nguyện đăng kí tham dự giải đấu " hào kiệt thiên trường 2022 "
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu , nộp phí đúng thời hạn
  Thể hiện đúng tiêu chí vui chơi là chính của Thành Nam SĐ
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. vhn0412

  vhn0412 Hội Chắn Ninh Bình

  1. Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
   - Tên nick thi đấu: vhn0412
   - ID nick thi đấu: 3055425
   - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
   - Level: tri huyện
   - Số điện thoại: 0979078968
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
   ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
   *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. VinhNghệ An

  VinhNghệ An Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: VinhNghệ An
  - ID nick thi đấu: 5590412
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 098 666 28 48
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham dự giảiđấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui làchính củaThành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. MrBin Đẹp Trai

  MrBin Đẹp Trai Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: MrBin Đẹp Trai
  - ID nick thi đấu: 5069482
  - Là thành viên: TNSĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thểhiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. paminh74

  paminh74 Thổ địa

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: @paminh74
  - ID nick thi đấu: 13181
  - Là thành viên Chắn Hội Hà Nội
  - Level : Tuần Phủ
  - Số điện thoại : 0904051174
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  %%-Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  %%-Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  %%-Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. Thuyende

  Thuyende Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: thuyende
  - ID nick thi đấu:6268581
  - Là thành viên: HCHY
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0982343902
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.[/QUOTE]
   
 11. VANANH1610

  VANANH1610 Ủy viên TCSK Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @VANANH1610
  - ID nick thi đấu: 5626070
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Vuong gia Bin thích điều này.
 12. seve7n

  seve7n Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: seve7n
  - ID nick thi đấu: 2814458
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0969349198
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 13. ducssvn

  ducssvn Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ducssvn
  - ID nick thi đấu: 5545736
  - Là thành viên: Hội chắn Hải Dương
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0912699955
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. giakhanh200416

  giakhanh200416 Dân đen

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: giakhanh200416
  - ID nick thi đấu: 706846960
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Hội Thăng Long Yêu Chắn
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0943668891
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. cuoigia1234

  cuoigia1234 Thành viên HCHD

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: cuoigia1234
  - ID nick thi đấu: 4703921
  - Là thành viên: Hội CHẮN HẢI DƯƠNG
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0912436169
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. không vương vấn

  không vương vấn Hội phó Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: không vương vấn
  - ID nick thi đấu: 4937745
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐVuong gia Bin thích điều này.
 17. vuchinh1703

  vuchinh1703 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: vuchinh1703
  - ID nick thi đấu: 3962994
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tuần Phủ
  - Số điện thoại: 0967 399 396
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 18. NGOC BINH 1950

  NGOC BINH 1950 Trưởng lão Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @NGOC BINH1950
  - ID nick thi đấu: 3439424
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tuần Phủ
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Vuong gia BinTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. lê tuấn hd1988

  lê tuấn hd1988 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: lê tuấn hd1988
  - ID nick thi đấu: 5539011
  - Là thành viên: Hội chắn HẢI DƯƠNG
  - Level: tri huyện
  - Số điện thoại: 0373130388( đã gửi BTC )
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/8/22
  VANANH1610TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. ĐỉnhCao81

  ĐỉnhCao81 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: ĐỉnhCao81
  - ID nick thi đấu: 841981
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - Level: Tri Huyên
  - Số điện thoại: 0365246800
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.