[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Hải Chung Nguyễn

  Hải Chung Nguyễn Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Hải Chung Nguyễn
  - ID nick thi đấu: 5678328
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0913161813
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. danchoichobe

  danchoichobe Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: danchoichobe
  - ID nick thi đấu: 1130680
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0984.391.766
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. DX Hải 77

  DX Hải 77 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: DX hải 77
  - ID nick thi đấu: 3033263
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0989241055
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. fancaolc

  fancaolc Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: fancaolc
  - ID nick thi đấu: 3922980
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0368399298
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. phuccakiemht

  phuccakiemht Hội Chắn Hà Tây

  * Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: phuccakiemht
  - ID nick thi đấu: 5203467
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Hội Chắn Hà Tây
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): tri huyện
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0961749389
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. aetb1

  aetb1 Dân đen

  - Tên nick thi đấu: aetb1
  - ID nick thi đấu: 6179990
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự Do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): chánh tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0915328135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 7. Bụi_Trần

  Bụi_Trần Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @Bụi_Trần
  - ID nick thi đấu: 5559999
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0985132204
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. nhitien03

  nhitien03 Dân đen

  Mới
  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: nhitien03
  - ID nick thi đấu: 4773852
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0935290381
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 9. Tài Me 1995

  Tài Me 1995 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Tài Me 1995
  - ID nick thi đấu: 3838
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0396567546
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Nhất Cửu Thất Cửu
  - ID nick thi đấu: 1402548
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0912155690
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  QUỐC TRUNGTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Nghệ Sĩ Nhân Dân
  - ID nick thi đấu: 6172428
  - Là thành viên: tự do
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0981190186
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. 0985552185

  0985552185 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu 0985552185
  - ID Nick thi đấu 489068
  - Là thành viên :Tự Do
  - Level : tri phủ
  - Số điện thoại : 0985552185
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 13. Đăng Quang pro

  Đăng Quang pro Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Đăng Quang pro
  - ID nick thi đấu: 3744944
  - Là thành viên: CHHN
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0917523155
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. Triệu xuân hiền

  Triệu xuân hiền Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: triệu Xuân hiền
  - ID nick thi đấu: 4194568
  - Là thành viên: hội chắn tây bắc
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0978774691
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. Dũng_râu87

  Dũng_râu87 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Dũng_râu87
  - ID nick thi đấu: 5197227
  - Là thành viên: HCBN
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0979788807
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. open.lock

  open.lock Lý trưởng

  Đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: open lock
  - ID nick thi đấu: 6050438
  - Là thành viên: CHHP
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0784194078
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVinhNghệ An thích điều này.
 17. Minh Đức 2021

  Minh Đức 2021 Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Minh Đức 2021
  - ID nick thi đấu: 4933799
  - Là thành viên: CHMU
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0975505226
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐQUỐC TRUNG thích điều này.
 18. nguyendien85

  nguyendien85 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Nguyendien85
  - ID nick thi đấu: 5232042
  - Là thành viên: HCBN
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0974399960
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. Sniper AWM

  Sniper AWM Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Sniper AWM
  - ID nick thi đấu: 5322351
  - Là thành viên: Anh Em Xứ Thanh
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: 0932 824 868
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 20. mrtombeo

  mrtombeo Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: @mrtombeo
  - ID nick thi đấu: 201179
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Vuong gia BinTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.