[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. quỳnh anh lc

  quỳnh anh lc Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: quỳnh anh lc
  - ID nick thi đấu: 5046062
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0979811630
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  minhgara9, chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. hoa rơi hàng xóm007

  hoa rơi hàng xóm007 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Hoa rơi hàng xóm007
  - ID nick thi đấu: 5262908
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0853183567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. hoàng anh lc

  hoàng anh lc Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: hoàng anh lc
  - ID nick thi đấu: 6016626
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0364035654
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. Đức Toàn 2019

  Đức Toàn 2019 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Đức Toàn 2019
  - ID nick thi đấu: 6057231
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0966899090
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 5. Xuân Tuyến 1981

  Xuân Tuyến 1981 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Xuân Tuyến 1981
  - ID nick thi đấu: 5579466
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0393606066
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. CẢNH ĐINH GLHD

  CẢNH ĐINH GLHD Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: CẢNH ĐINH GLHD
  - ID nick thi đấu: 5952310
  - Là thành viên: HCHD
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0972164485
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. HuongLe171978

  HuongLe171978 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick thi đấu: @HuongLe171978
  - ID nick thi đấu: 5605170
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: gửi BTC Giải
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  ** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  ** Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 8. Nguyễn Minh Chuyện

  Nguyễn Minh Chuyện Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Nguyễn Minh Chuyện
  - ID nick thi đấu: 4978551
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Chánh Tổng
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. thantaiden1234

  thantaiden1234 Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: thantaiden1234
  - ID nick thi đấu: 4518630
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - Level: Tuần phủ
  - Số điện thoại: 0338 039 380
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 10. VIP 668866

  VIP 668866 Dân đen

  - Tên nick thi đấu: VIP 668866
  - ID nick thi đấu: 668866
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tây Bắc
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0973533382
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: chưa

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 11. 36th_chem

  36th_chem Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: 36th_chem
  - ID nick thi đấu: 766310
  - Là thành viên: AEXT
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0969282335
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. comngon2828

  comngon2828 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: comngon2828
  - ID nick thi đấu: 4942828
  - Là thành viên: tự do
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0379552381
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 13. Hòa Tiền Tỷ

  Hòa Tiền Tỷ Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: hòa tiền tỷ
  - ID nick thi đấu: 4944370
  - Là thành viên: Hội chắn tây bắc
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0944025433
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 14. Công_râu

  Công_râu Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu:Công_Râu
  - ID nick thi đấu:5463495
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0979956066
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 15. Toàn BaLô

  Toàn BaLô Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Toàn Balo
  - ID nick thi đấu: 5852994
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: 0364737665
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. TuXe Do

  TuXe Do Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: tuxedo
  - ID nick thi đấu: 706941950
  - Là thành viên: tây bắc
  - Level: CHÁNH TỔNG
  - Số điện thoại: 0978921536
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/8/22
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 17. debeotrubeo

  debeotrubeo Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: debeotrubeo
  - ID nick thi đấu: 8585
  - Là thành viên: HCHD
  - Level: Tuần phủ
  - Số điện thoại: 0914.35.12.12
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 18. Bè0hoadâu

  Bè0hoadâu Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Bèo hoa dâu
  - ID nick thi đấu: 6117984
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0944 588 000
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 19. quylq

  quylq Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: quylq
  - ID nick thi đấu: 123123
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0986960699
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấuđúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêuchí vui là chính của Thành Nam
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. aehagiang

  aehagiang Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: aehagiang
  - ID nick thi đấu: 6188416
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: CHÁNH TỔNG
  - Số điện thoại: 0976971983
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  chắn Ka18TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.