[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. ken_ars

  ken_ars Thổ địa

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: @ken_ars
  - ID nick thi đấu: 4187569
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): tri phủ
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 0984569565
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: chưa

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 2. laquanhi

  laquanhi Ban TCSK Hội chắn Bắc Ninh

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: laquanhi
  - ID nick thi đấu: 6767
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0985631466
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
  tienthuan.bn, Vuong gia BinTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. Văn Phạm 18

  Văn Phạm 18 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Văn Phạm 18
  - ID nick thi đấu: 6211177
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Huyện
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 4. vinhnguyen1967

  vinhnguyen1967 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: vinhnguyen1967
  - ID nick thi đấu: 280167
  - Là thành viên : hội BLSĐ
  - Level: Tuần phủ
  - Số điện thoại : 0823022999
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có

  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Vuong gia Bin, TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 5. Fortuner99

  Fortuner99 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022":

  - Tên nick thi đấu: Fortuner99
  - ID nick thi đấu: 5239999
  - Là thành viên Chắn Hội/ Hội Chắn/ Tự Do: Tự do
  - Level (chánh tổng - 70 trở lên): Chánh Tổng
  - Số điện thoại (có thể gửi trực tiếp cho BTC): 09822554617
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chúa có


  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"; cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định; thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 6. lambk198p

  lambk198p Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: lambk198p
  - ID nick thi đấu: 4028270
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 7. nhất Cửu thất thất

  nhất Cửu thất thất Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Nhất cửu thất thất
  - ID nick thi đấu: 4471863
  - Là thành viên: MU
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0967791977
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệcủa giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thờihạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính củaThành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 8. benzeman89

  benzeman89 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: benzeman89
  - ID nick thi đấu: 3702761
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0369145254
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 9. trung3435

  trung3435 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: trung3435
  - ID nick thi đấu: 3172664
  - Là thành viên: tu do
  - Level: Tri Phu
  - Số điện thoại: 0983963804
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 10. thinh apphy

  thinh apphy Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu ;Hào Kiệt Thiên Trường 2022”. Tên níc thi đấu: thinh apphy. ID níc thi đấu .5865865. Level . Tri phủ. Là thành viên .HCHY. Sđt. 0973780351. -yêu cầu về thời gian thi đấu không. -Tôi tự nguyện đăng ký than dự giải đấu: Hào Kiệt Thiên Trường 2022.” - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu. Và nộp phí đúng thời hạn. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của SĐ. Chúc giải đấu thành công
   
 11. 30F00001

  30F00001 Hội Phó & Trưởng Ban Pháp chế Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: 30f00001
  - ID nick thi đấu: 4611667
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Vuong gia BinTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. Njnh Tran

  Njnh Tran Thành Nam SĐ

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Njnh Tran
  - ID nick thi đấu: 4562238
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Tuần phủ
  - Số điện thoại: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Vuong gia Bin thích điều này.
 13. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: xuanlan1980
  - ID nick thi đấu: 3899707
  - Là thành viên: HCHT
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0984708020
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 14. Đông Anh Huyện

  Đông Anh Huyện Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Đông Anh Huyện
  - ID nick thi đấu: 3778888
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0911043579
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 15. tam76

  tam76 Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: tam76
  - ID nick thi đấu: 1767676
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0934680909
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Vuong gia Bin thích điều này.
 16. satthumaulanh2018

  satthumaulanh2018 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: satthumaulanh2018
  - ID nick thi đấu: 5110225
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0984463111
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giảiđấu đúng thời hạn quy định. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  **** Chúc giải đâu thành công rực rỡ!
   
 17. Bảo Hoà_93

  Bảo Hoà_93 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Bảo Hoà_93
  - ID nick thi đấu: 1993
  - Là thành viên: HCHT
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0967606032
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 18. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Trungthoa162409
  - ID nick thi đấu: 5370446
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0989082814
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  tienthuan.bnVuong gia Bin thích điều này.
 19. songkieu

  songkieu Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: songkieu
  - ID nick thi đấu: 8898
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - Level: Tri huyện
  - Số điện thoại: 0904880602
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 20. anhem033

  anhem033 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: anhem033
  - ID nick thi đấu: 6046116
  - Là thành viên: tự do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0915046497
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.