[Sự kiện] Giải Đấu "HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"

Thảo luận trong 'Thành Nam SĐ' bắt đầu bởi Thành Nam SĐ, 6/8/22.

 1. mrluyld

  mrluyld Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: mrluyld
  - ID nick thi đấu: 3594466
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0976802271
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 2. Xuanduc Ninh

  Xuanduc Ninh Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: xuanduc ninh
  - ID nick thi đấu: 4719740
  - Là thành viên: hội chắn ninh binh
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0866168603
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  Hội chắn Ninh BìnhTCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 3. phagiatritu

  phagiatritu Pháp Chế Hội chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: phagiatritu
  - ID nick thi đấu: 5941885
  - Là thành viên: hội chắn ninh binh
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0967112882
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 4. thánh chém7777

  thánh chém7777 Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: thánh chém7777
  - ID nick thi đấu: 4367255
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình
  - Level: Chánh tổng
  - Số điện thoại: 0829568668
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúngtiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 5. Son con 389

  Son con 389 Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick: Son con 389
  - ID: 5252764
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - Level: Tri huyện
  - SĐT: 0799008053
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, và nộp phí tham gia dự giải đấu đúng thời hạn quy định định, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam SĐ!
   
  VANANH1610TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 6. Tường Vy 07

  Tường Vy 07 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"

  - Tên nick: @Tường Vy 07
  - ID: 5501888
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: xin gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, và nộp phí tham gia dự giải đấu đúng thời hạn quy định định, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam SĐ! Chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!!!
   
  VANANH1610, TCSK Thành Nam SĐThành Nam SĐ thích điều này.
 7. khanhhung2019

  khanhhung2019 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: khanhhung2019
  - ID nick thi đấu: 6199106
  - Là thành viên: tự do
  - Level: chánh tổng
  - Số điện thoại: 0969934135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  VANANH1610 thích điều này.
 8. suong 71

  suong 71 Ban ĐN & ĐN HCBN

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU" HÀO KIỆT THIÊN TRƯƠNG" 2022
  - tên nick: suong 71
  - YD; 4137257
  - level: tri phủ
  - SĐT: 0946830523
  - là thành viên hội chắn bắc ninh
  - yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu có
  - tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu" hào kiệt thiên trường" 2022"/
  - tôi cam kết chấp hành đầy đủ các nôi quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn qui định, thể hiện đúng tiêu chí vui là chinh thành nam sđ - CHÚC SỰ KIỆN THÀNH CÔNG,,
   

  Các tệp đính kèm:

  VANANH1610TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 9. manhson1975

  manhson1975 Chánh tổng

  1. Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
   - Tên nick thi đấu: manhson1975
   - ID nick thi đấu: 51975
   - Là thành viên: tự do
   - Level: Tri Phủ
   - Số điện thoại: 0888322006
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
   ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
   *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  VANANH1610 thích điều này.
 10. thanhtuan67

  thanhtuan67 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: thanhtuan67
  - ID nick thi đấu: 4644283
  - Là thành viên: Chắn Hội HP
  - Level: tri huyện
  - Số điện thoại: 0966393378
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 11. Long haj 2013

  Long haj 2013 Chánh tổng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU " HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  - tên nick thi đấu: Long Haj 2013
  - ID nick thi đấu: 4988995
  - là thành viên: chắn hội Hà Nội
  - level: tri phủ
  - SĐT; 0983196325
  - yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  ** Tôi xin tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022"
  ** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia giải đấu đúng thời hạn quy định. Thực hiện đúng tiêu chí vui là chính của thành nam SD. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!

   
  TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 12. Hội Quán 68

  Hội Quán 68 Chánh tổng

  0965D02D-2A1F-407F-9E69-8BCA12E1EFE7. THÔNG BÁO
  (v/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”)

  Thân gửi: BQT Thành Nam SĐ
  BTC Giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”


  Sau khi nhận được thư mời của Ban Quản Trị @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu “Hào Kiệt Thiên Trường 2022”, @Hội Quán 68 đã thống nhất tiến cử các đại diện sẽ tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây:

  1. @Lê Ngọc Trung
  SDT: Gửi BTC
  2. @nguyen904
  SĐT: Gửi BTC

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 13. Chắn hội Hải Phòng

  Chắn hội Hải Phòng Chắn hội Hải Phòng

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử thành viên tham gia giải đấu: “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022”)
  Nhận lời mời của BQT Thành Nam SĐ, BQT Chắn hội Hải Phòng quyết định cử 2 thành viên sau đây tham gia giải đấu “HÀO KIỆT THIÊN TRƯỜNG 2022”

  1. @Bùi Ngọc Nghĩa / 0916.599.000
  2. @Phạm Hùng NTHĐ / 0904.964.686  - Thời gian thi đấu giải: từ 18/8/2022
  - Đề nghị các thành viên tham khảo kỹ Quy chế giải đấu và lịch thi đấu để chuẩn bị tốt cho giải đấu.
  - Các chắn thủ được cử đi thi đấu phải đeo Avatar của chắn hội
  - Chúc các bạn thi đấu bình tĩnh, tự tin, đạt thành tích tốt nhất. %%-%%-@};-@};-
  - Chúc giải đấu thành công tốt đẹp! **==**==
  Trân trọng!
  BQT Chắn hội Hải Phòng
  CH HP.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 14. Chắn Hội Lèo Tôm

  Chắn Hội Lèo Tôm BQT CH Lèo Tôm

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử thành viên tham gia giải đấu
  "Hào kiệt Thiên Trường 2022")

  Nhận lời mời tham gia giải đấu "Hào kiệt Thiên Trường 2022" của BQT Hội chắn Thành Nam SĐ. BQT Chắn hội Lèo Tôm đã thống nhất và cử các thành viên sau tham gia giải đấu:


  Chúc Giải đấu thành công rực rỡ!

  Trân trọng

  BQT Chắn hội Lèo Tôm

  CHLT.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.
 15. Cẩm Hương 1983

  Cẩm Hương 1983 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Cẩm Hương 1983
  - ID nick thi đấu: 5125471
  - Là thành viên: Anh Em Xứ Thanh
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0842535066
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ
   
  VANANH1610TCSK Thành Nam SĐ thích điều này.
 16. Guantanamo

  Guantanamo Hội Chắn Ninh Bình

  Tên nick thi đấu: guantanamo
  - ID nick thi đấu: 559736
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại: 0844484442
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
 17. vnt12

  vnt12 Hội Chắn Hà Tây

  Tên nick thi đấu: vnt12
  - ID nick thi đấu: 5585
  - Là thành viên: HCHT
  - Level: Tri Phủ
  - Số điện thoại:gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Trận sớm nhất
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.

  *** Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  VANANH1610 thích điều này.
 18. Mod01

  Mod01 Administrator

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử thành viên tham gia giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022")

  Nhận lời mời tham gia giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022" của BQT Hội chắn @Thành Nam SĐ , BQT Sân Đình đã thống nhất cử 03 thành viên tham gia giải đấu như sau:
  1. @ChơiVuiSốngĐẹp (mod16) - SĐT đã gửi BTC
  2. @Tiền Là Lá Mít (mod22) - SĐT đã gửi BTC
  3. @Tổ Tôm (mod06) - SĐT đã gửi BTC

  Chúc giải đấu thành công rực rỡ!

  Trân trọng
  BQT Sân Đình BQT SĐ.


   
  Last edited by a moderator: 11/8/22
 19. CHẮN HỘI MU

  CHẮN HỘI MU BAN QUẢN TRỊ

  THÔNG BÁO
  (V/v: Cử các hội viên chính thức tham gia giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022")
  Kính gửi: BQT Thành Nam SĐ

  Sau khi nhận được lời mời của Ban quản trị @Thành Nam SĐ về việc tham gia thi đấu giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022", Ban quản trị Chắn Hội MU chúng tôi đã họp bàn và thống nhất đưa ra quyết định tiến cử 02 đại diện hội viên thay mặt các hội viên Chắn hội MU tham gia thi đấu giải với danh sách dưới đây :

  1. @taisao777
  2. @nhất Cửu thất thất


  Chúc các thành viên thi đấu Bình tĩnh - Tự tin và Chiến thắng.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Trân trọng!
  Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022
  BQT Chắn Hội MU CHMU.
   
  TCSK Thành Nam SĐ, VANANH1610Thành Nam SĐ thích điều này.
 20. Traxanh0280

  Traxanh0280 Lý trưởng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"
  - Tên nick thi đấu: Traxanh0280
  - ID nick thi đấu: 3748376
  - Là thành viên: Tự do
  - Level: Tri phủ
  - Số điện thoại: 0858290810
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  ** Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Hào Kiệt Thiên Trường 2022"!
  *** Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham dự giải đấu đúng thời hạn quy định. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Thành Nam SĐ.
   
  TCSK Thành Nam SĐVANANH1610 thích điều này.