Giải đấu Đi tìm Lý Trưởng của anh chị em CHHN mở rộng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi chumso, 21/6/13.

 1. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 11: USA 22Đ, HL 24 Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. Ông em dại ù ván thứ 2, lại BT 1=D> ChanPro2013.6.26.21.49.35.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 2. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 12: USA 25Đ, HL 24 Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. Thông thủy cho em dại =P~ ChanPro2013.6.26.21.51.55.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 3. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 13: USA 25Đ, HL 32Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. HL chì 2 lèo một đống đỏ =)) ChanPro2013.6.26.21.55.29.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 4. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 14: USA 27Đ, HL 32Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. Em dại hạ bài mầm thinh :-* ChanPro2013.6.26.21.58.14.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 5. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 15: USA 27Đ, HL 37Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. Hoàng Long rất thích tôm, có sức bật lắm đây ;) ChanPro2013.6.26.22.2.2.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 6. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 16: USA 31Đ, HL 37Đ, Hổ 50 Đ, CHỐP 3 Đ. em dai BT, cố lên em :x ChanPro2013.6.26.22.5.37.
   
  Hamvui78hambay68 thích điều này.
 7. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 17: USA 31Đ, HL 37Đ, Hổ 55 Đ, CHỐP 3 Đ. Hổ bang chủ thèo lèo :-O ChanPro2013.6.26.22.9.25.
   
  Hamvui78, ___pass___, hambay681 người khác thích điều này.
 8. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 18: USA 31Đ, HL 37Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 3 Đ. Hổ Bc quả thông =P~ ChanPro2013.6.26.22.12.1.
   
  Hamvui78, ___pass___hambay68 thích điều này.
 9. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 19 : USA 31Đ, HL 48Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 3 Đ. HL ù 1 ChanPro2013.6.26.22.14.12.
   
  Hamvui78, ___pass___hambay68 thích điều này.
 10. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 20: USA 34Đ, HL 48Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 0 Đ. em dại chì lại còn lỳ. chú Hoàn hết vốn =(( ChanPro2013.6.26.22.18.46.
   
  Hamvui78, ___pass___hambay68 thích điều này.
 11. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 21: USA 51Đ, HL 48Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 0 Đ. 17 điểm cho em dại, chỉ việc xếp bài và ù luôn ChanPro2013.6.26.22.20.5.
   
  Hamvui78, ___pass___hambay68 thích điều này.
 12. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 22: USA 51Đ, HL 60Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 0 Đ. HL dẫn đầu ChanPro2013.6.26.22.22.14.
   
  Hamvui78, ___pass___hambay68 thích điều này.
 13. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 23: USA 51Đ, HL 63Đ, Hổ 58 Đ, CHỐP 0 Đ. Thông lông nhông cho HL ChanPro2013.6.26.22.24.12.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 14. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 24: USA 51Đ, HL 63Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 0 Đ. Hổ bc BT 5 vạn có đè anh HL <:-P ChanPro2013.6.26.22.27.42.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 15. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 25: USA 51Đ, HL 75Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 0 Đ. quả thật chú Lục quân quá đen:)) ChanPro2013.6.26.22.31.20.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 16. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 26: USA 62Đ, HL 75Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 0 Đ. Thời điểm căng như dây đàn. Em dại giỏi quá, nguy ngập cho Hổ bang chủ rồi. Cố lên BC ChanPro2013.6.26.22.33.18.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 17. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 27: USA 62Đ, HL 75Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 2 Đ. Chú Hoàn ló khỏi mặt đất rồi \m/
  ChanPro2013.6.26.22.35.11.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 18. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 28: USA 77Đ, HL 75Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 2 Đ. Em dại ghê thật 15 điểm ChanPro2013.6.26.22.38.7.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 19. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 29: USA 77Đ, HL 75Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 6 Đ. chú Hoàn ù ván thứ 3. Chú quá đen=(( ChanPro2013.6.26.22.41.36.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.
 20. chancaGiaLai3

  chancaGiaLai3 Chánh tổng

  Ván 30: USA 77Đ, HL 78Đ, Hổ 62 Đ, CHỐP 6 Đ. chỉ càn chì là HL lại dẫn đầu, căng quá :-& ChanPro2013.6.26.22.43.36.
   
  Hamvui78___pass___ thích điều này.