Giải đấu Đi tìm Lý Trưởng của anh chị em CHHN mở rộng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi chumso, 21/6/13.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 31/12/2023. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 4. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT5 : lamtythoi 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 9 đ - donguyenkhang: 0 đ

  ChanPro2014.1.12.22.20.48.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 2. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT6 : lamtythoi: 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 9 đ - donguyenkhang: 2 đ

  ChanPro2014.1.12.22.23.2.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT7 : lamtythoi: 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 11 đ - donguyenkhang: 2 đ

  ChanPro2014.1.12.22.26.14.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 4. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT8 : lamtythoi: 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 14 đ - donguyenkhang: 2 đ

  ChanPro2014.1.12.22.29.10.
   
  HàNộiMùaThuVàng thích điều này.
 5. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT9 : lamtythoi: 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 2 đ

  ChanPro2014.1.12.22.31.38.
   
 6. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT10 : lamtythoi: 11 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 6 đ

  ChanPro2014.1.12.22.33.24.
   
 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT11 : lamtythoi: 16 đ - soivo: 4 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 6 đ

  ChanPro2014.1.12.22.36.2.
   
 8. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT12 : lamtythoi: 16 đ - soivo: 8 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 6 đ

  ChanPro2014.1.12.22.38.3.
   
 9. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT13 : lamtythoi: 20 đ - soivo: 8 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 6 đ

  ChanPro2014.1.12.22.41.2.
   
 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT14 : lamtythoi: 20 đ - soivo: 10 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 6 đ

  ChanPro2014.1.12.22.45.16.
   
 11. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT15 : lamtythoi: 20 đ - soivo: 10 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 10 đ

  ChanPro2014.1.12.22.48.9.
   
 12. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT16 : lamtythoi: 20 đ - soivo: 10 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.22.51.44.
   
 13. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT17 : lamtythoi: 22 đ - soivo: 10 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.22.55.50.
   
 14. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT18 : lamtythoi: 22 đ - soivo: 12 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.22.59.2.
   
 15. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT19 : lamtythoi: 22 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ
  1 sự bức phá của chú sôi xéo 8-|

  ChanPro2014.1.12.23.1.28.
   
 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT20 : lamtythoi: 26 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.23.3.59.
   
 17. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  Đổi chỗ *-:)

  VT21 : lamtythoi: 28 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.23.11.33.
   
 18. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT22 : lamtythoi: 32 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 30 đ - donguyenkhang: 13 đ

  Chỉ là Thông Chì cho chú lamtythoi #-o

  ChanPro2014.1.12.23.14.22.
   
 19. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT23 : lamtythoi: 32 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 32 đ - donguyenkhang: 13 đ

  ChanPro2014.1.12.23.16.39.
   
 20. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT24 : lamtythoi: 32 đ - soivo: 26 đ - congchinh: 32 đ - donguyenkhang: 15 đ

  ChanPro2014.1.12.23.18.58.