Giải đấu Đi tìm Lý Trưởng của anh chị em CHHN mở rộng

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi chumso, 21/6/13.

 1. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v7BD: TH: 11đ . DC: 7đ, XT: 6đ; VN: 15 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.14.53.30.
   
  Vuialex thích điều này.
 2. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v8BD: TH: 16đ . DC: 7đ, XT: 6đ; VN: 15 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.14.55.55.
   
 3. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v11BD: TH: 21đ . DC: 7đ, XT: 6đ; VN: 15 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.14.58.40.
   
 4. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v10BD: TH: 21đ . DC: 7đ, XT: 10đ; VN: 15 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.1.17.
   
 5. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v12BD: TH: 21đ . DC: 7đ, XT: 10đ; VN: 19 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.3.8.
   
 6. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  ChanPro2014.1.8.15.5.21. v13 BD: TH: 21đ . DC: 7đ, XT: 10đ; VN: 24 đ(-2d)
   
 7. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v14BD: TH: 21đ . DC: 7đ, XT: 14đ; VN: 24 đ(-2d)
   

  Các tệp đính kèm:

 8. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v15BD: TH: 24đ . DC: 7đ, XT: 14đ; VN: 24 đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.10.46.
   
 9. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v17BD: TH: 24đ . DC: 7đ, XT: 14đ; VN: 29đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.13.55.
   
 10. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v17BD: TH: 24đ . DC: 20đ, XT: 14đ; VN: 29đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.17.8.
   
 11. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v18BD: TH: 48đ . DC: 20đ, XT: 14đ; VN: 29đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.20.15.
   
 12. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v19BD: TH: 48đ . DC: 20đ, XT: 14đ; VN: 33đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.22.20.
   
 13. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v20BD: TH: 48đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 33đ(-2d)
   
 14. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v21BD: TH: 50đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 33đ(-2d)
   
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v22 ChanPro2014.1.8.15.31.21. BD: TH: 53đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 33đ(-2d)
   
 16. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v23BD: TH: 53đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 33đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.35.25.
   
 17. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v24BD: TH: 53đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 37đ(-2d)
   

  Các tệp đính kèm:

 18. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v25BD: TH: 53đ . DC: 23đ, XT: 14đ; VN: 51đ(-2d)

  ChanPro2014.1.8.15.40.54.
   
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v26BD: TH: 53đ . DC: 23đ, XT: 16đ; VN: 51đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.43.9.
   
 20. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v27BD: TH: 53đ . DC: 27đ, XT: 16đ; VN: 51đ(-2d)
  ChanPro2014.1.8.15.44.50.