[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2023"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 12/7/23.

 1. VANANH1610

  VANANH1610 Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 25 điểm
  - ID: 5626070

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. Nguyễn Văn Lên

  Nguyễn Văn Lên Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 26 điểm
  - ID: 4519701
  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 3. bông hoa tuyết 89

  bông hoa tuyết 89 Học chơi

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 36điểm
  - ID: 706888787

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. Mr ĐẠT_09

  Mr ĐẠT_09 Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Gadaubac Tueminh

  - Ván ù có điểm cao nhất: 16 điểm
  - ID: 5992855
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 5. 1 chén đã say

  1 chén đã say Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Gadaubac Tueminh

  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 5357648
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 6. Mãng Xà 001

  Mãng Xà 001 Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải

  - Ván ù có điểm cao nhất: 16 điểm
  - ID: 4903551
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 7. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 25 điểm
  - ID: 5070072

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
 8. Vâng CEX

  Vâng CEX Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải

  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 5196705
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 9. __Phieu_Du__

  __Phieu_Du__ Phó Ban TCSK_TDH

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 27 điểm
  - ID: 3122176

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ! @};-@};-@};-
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. Côn Sơn Chắn Phái

  Côn Sơn Chắn Phái Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Phantoms Tran
  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 5190709

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rựcrỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 11. hồthanh41

  hồthanh41 Trưởng ban TCSK Hội Chắn Hải Dương

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Gadaubac Tueminh

  - Ván ù có điểm cao nhất: 25 điểm
  - ID: 4994694
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 12. thuong_79

  thuong_79 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Phantoms Tran
  - Ván ù có điểm cao nhất: 16 điểm
  - ID: 5442222

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rựcrỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 13. 1 chén đã say

  1 chén đã say Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh

  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 5357648
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. Mr ĐẠT_09

  Mr ĐẠT_09 Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh

  - Ván ù có điểm cao nhất: 16 điểm
  - ID: 5992855
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó ban Tài chính - Ủy viên ban TCSK HCHD

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 22 điểm
  - ID: 5055555

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 16. Camel_Camel

  Camel_Camel Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Phantoms Tran
  - Ván ù có điểm cao nhất: 23 điểm
  - ID: 6262492

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 33 điểm
  - ID: 2887142

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 18. Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 2981247

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 19. Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 17điểm
  - ID: 1132244

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành côngrực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 20. maicoi160788

  maicoi160788 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 35 điểm
  - ID: 160788

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.