[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2023"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 12/7/23.

 1. dao van ngan

  dao van ngan Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 27 điểm
  - ID: 5740409

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. NguyenKhuyen

  NguyenKhuyen Tiêu Dao Hội

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 24 điểm
  - ID: 5883
  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 3. Ngân GL

  Ngân GL Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 34 điểm
  - ID: 707032117

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. __Bát Sách__

  __Bát Sách__ Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 35 điểm
  - ID: 6183294

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 5. sonhai9090

  sonhai9090 Tiêu Dao Hội

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 28 điểm
  - ID: 4619602

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 6. 29Y3 8386

  29Y3 8386 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 28 điểm
  - ID: 707210290

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 7. boytocdenn

  boytocdenn Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 34điểm
  - ID: 707400281

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 8. ĐT788209

  ĐT788209 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 33 điểm
  - ID: 6082546

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 9. Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất: 19 điểm
  - ID: 707268497

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. quangdiep198657

  quangdiep198657 Tiêu Dao Hội

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: phantoms tran
  - Ván ù có điểm cao nhất: 24d
  - ID: 190686

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rựcrỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 11. jonathan wick

  jonathan wick Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch:
  ....@Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: .34 điểm
  - ID: ....979797
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 12. Mạnh _ Cường

  Mạnh _ Cường Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất:26điểm
  - ID: 3622196

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 13. hoangcaloc

  hoangcaloc Hội trưởng Chắn hội Hải Phòng

  Dự đoán chung kết đêm hội long trì 2023
  Chắn thủ vô địch :Caonguyen14
  ván ù có điểm ù cao nhất:32
  ID :392714
  Chúc buổi offline của TIÊU DAO HỘI thành công rực rỡ
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14

  - Ván ù có điểm cao nhất: 16 điểm
  - ID: 4425029
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. ừ anh ngốc

  ừ anh ngốc Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 22 điểm
  - ID: 5752418
  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 16. anhyeuemnam

  anhyeuemnam Dân đen

  "]Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @trịnh trung hải
  - Ván ù có điểm cao nhất:26điểm
  - ID: 5034500

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ![/QUOTE]
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 17. _Bé Vũ_

  _Bé Vũ_ Ủy viên TCSK HCHT

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Trịnh Trung Hải
  - Ván ù có điểm cao nhất: 19điểm
  - ID: 160318

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDHTrịnh Trung Hải thích điều này.
 18. BiBo2504

  BiBo2504 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @GadaubacTueminh
  - Ván ù có điểm cao nhất:23điểm
  - ID: 4536521

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 19. Ma xó Sân Đình

  Ma xó Sân Đình Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14

  - Ván ù có điểm cao nhất: 18 điểm
  - ID: 5218828
  Chúc buổi Offline của Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 20. VANANH.1610

  VANANH.1610 Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2023
  - Chắn thủ vô địch: @Caonguyen14
  - Ván ù có điểm cao nhất: 25 điểm
  - ID: 5626070

  Chúc buổi Offline của @Tiêu Dao Hội thành công rực rỡ!
   
  TCSK_TDH thích điều này.