[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 17/7/22.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. Tùng mít mật12

  Tùng mít mật12 Học chơi

  Đơn Đăng ký tham gia giải đấu" Đêm Hội Long Trì" 2022
  - tên nick: Tùng mít mật14
  - thuộc chắn hội tự do
  - id: 706950856
  - sđt: 0986359896
  - yêu cầu đặc biệt vưef thời gian thi đấu: không
  - tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " Đêm hội long trì 2022"
  - cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tiêu dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
  Trân trọng
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 2. Thăng Rùa 1990

  Thăng Rùa 1990 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Thăng Rùa 1990
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - ID: 1990
  - SĐT: 0343699446
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 3. Phantoms Tran

  Phantoms Tran Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick:
  - Là thành viên: Phantoms tran
  - ID: 4406260
  - SĐT: 0859682438
  - Là thành viên chắn hội MU

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 4. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: xuanlan1980

  - ID: 3899707
  - SĐT: 0984708020
  - Là thành viên hội chắn hà tây


  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 5. cuchuoi3000

  cuchuoi3000 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: cuchuoi30002000
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 5404626
  - SĐT: 0344031190
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 6. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: noibuoncuariengtoi8

  - ID: 5745185
  - SĐT: 0372242368
  - Là thành viên hội chắn hưng yên


  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 7. KHUONGNGUYEN 7986

  KHUONGNGUYEN 7986 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick:KHUONGNGUYEN 7986
  - Là thành viên:Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 4516855
  - SĐT: 0912299892
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDHHà Giang thích điều này.
 8. Bá Thông

  Bá Thông Hội chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Bá Thông
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 2583772
  - SĐT:0382423150
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  xuanlan1980TCSK_TDH thích điều này.
 9. Nam Phương Singer

  Nam Phương Singer Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Nam Phương Singer
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 5717927
  - SĐT: 0904268959
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Facebook: Nam Phương Singer
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 10. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: hungvan140580
  - Là thành viên: Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Tự do  - ID: 5733923
  - SĐT: 0976806218
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: tuân thủ theo điều lệ của ban tổ chức
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
 11. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: hungvan140580
  -
  Là thành viên: Tự do
  - ID: 5733923
  - SĐT: 0976806218
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Facebook: Nguyễn Hưng
   
 12. Traxanh0280

  Traxanh0280 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: …traxanh0280……………………..
  - Là thành viên: Tự do:....................
  - ID: …3748376………………
  - SĐT: …0858290810..................
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: …Không…………….
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 13. tangvanhoa90

  tangvanhoa90 Hội chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: tangvanhoa90
  - Là thành viên: Hội Chắn Hải Dương
  - ID: 5092959
  - SĐT: 0339569072
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  Trân trọng!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 14. Tô Vũ Dân

  Tô Vũ Dân Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: Tô Vũ Dân
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 4190927
  - SĐT: 0385123666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  Trân trọng
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 15. bachvuonggia

  bachvuonggia Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: bachvuonggia

  - ID: 5805061
  - SĐT: 0912848983
  - Là thành viên hội chắn hưng yên

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 16. Hà Giang

  Hà Giang Tiêu Dao Hội

  Đây dồi
   
 17. Hà Giang

  Hà Giang Tiêu Dao Hội

  Id đẹp, xịn
   
  TỬU ĐẾxuanlan1980 thích điều này.
 18. chạy xô

  chạy xô Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: chạy xô

  - ID: 5922723
  - SĐT: 0865020965
  - Là thành viên hội chắn tây bắc

  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDHĐTH Đời Phiêu Bạt thích điều này.
 19. Triệu xuân hiền

  Triệu xuân hiền Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: triệu Xuân hiền
  - Là thành viên. Hội chăn tây bắc
  - ID: 4194568
  - SĐT: 0978774691
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  TCSK_TDH thích điều này.
 20. chimnon50

  chimnon50 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  - Tên nick: chimnon50
  - Là thành viên:Tự do
  - ID: 740601
  - SĐT: 0973097668
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không


  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2022"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!   
  TCSK_TDH thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.