[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/21.

 1. alexvn

  alexvn Học chơi

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_Hôm_Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 189 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 2. chichinay08

  chichinay08 Học chơi

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_Hôm_Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 123 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 3. Chym Cong

  Chym Cong Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Ngày_Hôm_Qua
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Hải Yến HP

  Điểm số nhà vô địch đạt được: +121điểm
  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 4. CuongDaubac

  CuongDaubac Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @ngày_hôm_qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 101 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 5. CuongTocBac

  CuongTocBac Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_Hôm_Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: 91 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 6. ___Tàn Độc___

  ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 126 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  ____Ma Đêm____ thích điều này.
 7. __TÀN ĐỘC__

  __TÀN ĐỘC__ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Hải Yến HP
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 216 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 8. _Tàn Độc_

  _Tàn Độc_ Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 125 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 9. Côn Sơn Chắn Phái

  Côn Sơn Chắn Phái Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Hải Yến HP
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 184 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 10. Ma xó Sân Đình

  Ma xó Sân Đình Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 84 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 11. Thổ địa Sân Đình

  Thổ địa Sân Đình Lý trưởng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Hải Yến HP
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 166 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 12. Mõ_Sân Đình

  Mõ_Sân Đình Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 128 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 13. Vâng CEX

  Vâng CEX Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @namdinh0022
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 183 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 14. thuong_79

  thuong_79 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 124 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 15. vanthuong_79

  vanthuong_79 Dân đen

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @lan6886x
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 154 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 16. Thần thơ Thánh tửu

  Thần thơ Thánh tửu Chánh tổng

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 134 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 17. Hà_ Hồ

  Hà_ Hồ Tiêu Dao Hội

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @lan6886x
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 143 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  ____Ma Đêm____ thích điều này.
 18. dachem123

  dachem123 Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Ba: @namdinh0022
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 133 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
  ____Ma Đêm____ thích điều này.
 19. ____Ma Đêm____

  ____Ma Đêm____ Ma Xó Hải Dương

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @lan6886x
  Nhì: @namdinh0022
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 146 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!
   
 20. Dachem_Pro

  Dachem_Pro Thổ địa

  Dự Đoán Chung Kết Đêm Hội Long Trì 2021
  Nhất: @Hải Yến HP
  Nhì: @lan6886x
  Ba: @Ngày_ Hôm_ Qua
  Điểm số nhà vô địch đạt được: + 119 điểm

  Chúc giải đấu của TDH thành công rực rỡ!