[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 10/7/21.

 1. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: zangteehee1
  - Là thành viên: Chắn Hội MU
  - ID: 3707671
  - SĐT: 0945538869
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 2. Hường QK

  Hường QK Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Hường QK
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 5513997
  - SĐT: 0869988959
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 3. hangchip101

  hangchip101 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Hangchip101
  - Là thành viên: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 1680
  - SĐT: 0943118018
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 4. ĐỨC QUANG 76

  ĐỨC QUANG 76 Hội phó TB Tài chính & PCNS Hội chắn Kinh Bắc

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @ĐỨC QUANG 76
  - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
  - ID: 5186418
  - SĐT: 0988040743
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 5. kun888

  kun888 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: kun888
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 4955472
  - SĐT: 0396825681
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 6. vutram

  vutram Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @vutram
  - Là chắn thủ: Tự do
  - ID: 2114222
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0947147030

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Mạnh Đức, Tiêu Dao Hội, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
 7. Mr Mười 89

  Mr Mười 89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @Mr Mười 89
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - ID: 4915848
  - SĐT: 0976165582
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!!!
   
 8. 30F00001

  30F00001 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: 30f00001
  - Là thành viên: Thành nam SĐ
  - ID: 4611667
  - SĐT: 0911043579
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 9. Trungthoa162409

  Trungthoa162409 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Trungthoa162409
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bâc
  - ID: 5370446
  - SĐT: 0989082814
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 10. NGON PHI LONG KY PHUONG

  NGON PHI LONG KY PHUONG Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Ngon Phi Long Ky Phuong
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 1721991
  - SĐT: O368080553
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

   
 11. Kienly999

  Kienly999 Ban TCSK Hội chắn Kinh Bắc

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Kienly999
  - Là thành viên: Hội chắn Bắc Ninh
  - ID: 688999
  - SĐT: 0984132999
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
   
 12. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: @LienPhuong
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - ID: 5528
  - SĐT: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!!
   
 13. The End 88

  The End 88 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick:The End 88
  - Là thành viên: Hội Chắn Tây Bắc
  - ID: 5689687
  - SĐT: O988152423
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
   
 14. nhuanpp282

  nhuanpp282 Phó ban TCSK – Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: nhuanpp282
  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 5342766
  - SĐT: 0946046268
  - Level : Tri Huyện
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao
   
 15. BAC__NINH

  BAC__NINH Hội chắn Kinh Bắc

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: BAC__NINH
  - Là thành viên: HC BẮC NINH
  - ID: 3788221
  - SĐT: 0963696556
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quyđịnh, điều lệ của giải đấu. Thể hiệnđúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 16. comngon33333

  comngon33333 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick:comngon33333
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID:4552775
  - SĐT: 0379552381
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 17. VIP 886688

  VIP 886688 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: VIP 886688
  - Là thành viên: Hội Chắn Thái Bình
  - ID: 886688
  - SĐT: 097.35.333.82
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!!!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 10/7/21
 18. vinhsonduong

  vinhsonduong Phó trưởng ban Tài chính - Ủy viên Ban TCSK HCHD

  đội trưởng đội trông xe đây rồi tìm mãi mới ra
   
 19. mitdac091076

  mitdac091076 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: mitdac091076
  - Là thành viên: HCHT
  - ID: 1395158
  - SĐT: 0982326555
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, TCSK_TDHTịnh_Đế thích điều này.
 20. hoamoclan90

  hoamoclan90 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  - Tên nick: Hoamoclan90
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 502326
  - SĐT: 0942810420
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2021"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!