[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 18/7/20.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. manhson1975

  manhson1975 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu :
  "Đêm Hội Long Trì-2020"
  -Tên nick: manhson1975
  -Là thành viên: tự do
  -ID : 4481492
  SDT : 0888322006
  Yêu cầu về thời gian: không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu:
  "Đêm Hội Long Trì-2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu.Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.Chúc sự kiện thành công tốt đep!
   
 2. nhuanpp282

  nhuanpp282 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Đêm hội long trì - 2020"
  - Tên nick: nhuanpp282
  - Là thành viên: Hội chắn Ninh Bình
  - ID:5342766
  - SĐT: 0946046268
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  Nobitaviet05TCSK_TDH thích điều này.
 3. dzqn88

  dzqn88 Dân đen

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Đêm hội long trì - 2020"
  - Tên nick: dzqn88
  - Là thành viên: Tu do
  - ID:4961929
  - SĐT: 0988152423
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 4. 0987883822

  0987883822 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: 0987883822
  - Là thành viên: hội chắn hà tây
  - ID: 3478941
  - SĐT: 0987883822
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký thamdự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 5. Mạnh phát No1

  Mạnh phát No1 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: Mạnh phát No1
  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 5597069
  - SĐT: 09.6991.7991
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Đức Tính_NB, Nobitaviet05TCSK_TDH thích điều này.
 6. Maihuyen05

  Maihuyen05 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: Maihuyen05
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Tự do
  - ID: 5335372
  - SĐT: 0971886989 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 7. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Đêm hội long trì - 2020"
  - Tên nick: Akahuy
  - Là thành viên: Hội Chắn Đất Tổ
  - ID:3555214
  - SĐT: 0977137190
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  maithuyanh02051, Nobitaviet05TCSK_TDH thích điều này.
 8. ngochung081287

  ngochung081287 Lý trưởng

   
 9. chắn Ka18

  chắn Ka18 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: chắn Ka18
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - ID: 4824525
  - SĐT: 0989318126
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 10. hoa thuoc duoc

  hoa thuoc duoc Trưởng ban ĐN-ĐN, Thủ quỹ Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"

  - Tên nick: @hoa thuoc duoc
  - Là thành viên: Hội chắn Hải Dương
  - ID: 2792617
  - SĐT: 0984566041
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp! @};-@};-
   
  Nhất Cận, thuc0989, _Tàn Chi Lệnh_15 others thích điều này.
 11. ngochung081287

  ngochung081287 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: ngochung081287
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Hội Chắn Phố Hiến
  - ID: 4214671
  - SĐT:0987526986 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 12. San Bằng Tất Cả

  San Bằng Tất Cả Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: San Bằng Tất Cả
  - Là thành viên: Tự Do
  - ID: 42796
  - SĐT: Đã liên hệ với BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 13. son cau giay

  son cau giay Hội Chắn Hải Dương

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm hội long trì- 2020"
  - Tên nick: son cau giay
  - là thành viên: Hội chắn hải dương
  - ID: 5069784
  - SĐT: 0799008053
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì- 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các qui định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tiêu dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp.
   
 14. Tùng Tởn

  Tùng Tởn Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì- 2020"
  - Tên nick: Tùng Tởn
  - Là thành viên: Tự Do
  - ID: 3011991
  - SĐT: 0973641676
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì- 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các qui định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tiêu dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 15. buiquangngu

  buiquangngu Hội chắn Bắc Ninh

  ]Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: buiquangngu
  - Là thành viên hội chắn Bắc Ninh
  - ID: 3875576
  - SĐT: 0982930148
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 16. Tien86nd

  Tien86nd Chắn hội MU

  Đơn đăng kí tham dự giải đấu " Đêm hội long trì - 2020"
  - Tên nick: @Tien86nd
  - Là thành viên: Chắn hội M-U
  - ID:3667568
  - SĐT: 0919373251
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 17. TỬU ĐẾ

  TỬU ĐẾ Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì- 2020"
  - Tên nick: TỬU ĐẾ
  - Là thành viên: TIÊU DAO HỘI
  - ID: 5135555
  - SĐT: Gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì- 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các qui định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tiêu dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 18. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Lý trưởng


  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: Trần Xuân Nam
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do:tự do
  - ID: 4399530
  - SĐT: 0869277083
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Nobitaviet05TCSK_TDH thích điều này.
 19. timesaver

  timesaver Ma Xó

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: Timesaver
  - Là thành viên Tự do
  - ID: 2921450
  - SĐT: 0982254617
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa có
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu, thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  maithuyanh02051, Tịnh_Đế, Nobitaviet054 others thích điều này.
 20. 1 khi anh đây

  1 khi anh đây Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  - Tên nick: 1 khi anh đây
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: CH HN
  - ID: 4138272
  - SĐT: 0986267910
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2020"
  Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  - Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.