[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 11/7/19.

 1. Lê Huy Vũ

  Lê Huy Vũ Chánh tổng

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick:Lê Huy Vũ
  - Là thành viên chắn hội:Tự do
  - ID:7771
  - SĐT: 0915220766
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 2. Hạc Đại Phú

  Hạc Đại Phú Tiêu Dao hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  - Tên nick: Hoang Thiên Đế
  - Là thành viên thuộc Hội Chắn Phố Hiến
  - ID: 1986
  - SĐT: 0866884226
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 3. trai nguyenbac

  trai nguyenbac Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: Trai nguyenbac
  - Là thành viên :Hội chắn Hà Tây
  - ID: 3625297
  - SĐT: 0973081783
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 4. nhimbo12

  nhimbo12 Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: nhimbo12
  - Là thành viên chắn hội/ tự do: Hội Chắn Hà Tây
  - ID: 5170084
  - SĐT: 0363143186
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 5. Thang Kenh To

  Thang Kenh To Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick:Thang kenh to
  - Là thành viên Thành Nam SĐ
  - ID: 1358570
  - SĐT: 0969099764
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 6. Xe Hơi

  Xe Hơi Hội Chắn Hà Tây

  Đơn Đăng Ký tham Dự giải Đấu
  :Đêm Hội Long Trì-2019"

  -tên nick :tamdohaile
  -thuộc thành viên hội chắn Hà tây
  -id 3971969
  -sdt 0986579880
  -yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu không ,
  -tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội long trì-2019"
  Tôi xin cam kết chấp hành đầy đủ các quy định và điều lệ của giải đấu "và nộp lệ phí đầy đủ"và thể hiện tiêu chí chơi vui sống đẹp của Tiêu Dao Hội"chúc giải đấu thành công tốt đẹp..
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/7/19
 7. Anh Chi 86

  Anh Chi 86 Chánh tổng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU: ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2019.
  -: Tên nick: Đăng_Khoa_No1
  -: ID. : 3308003
  -: Là thành viên thuộc: CHMU
  -: SĐT: 0962042231
  -: Yêu cầu về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: ĐÊM HỘI LONG TRÌ 2019. Tôi cam đoan sẽ chấp hành mọi nội quy, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia khi BTC yêu cầu.
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ.
   
 8. Mr Mười 89

  Mr Mười 89 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: Mr Mười 89
  - Là thành viên chắn hội: Tự do
  - ID: 4915848
  - SĐT: 0333983184
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 9. Trần Xuân Nam

  Trần Xuân Nam Chánh tổng

  Tiêu Dao Hội
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: Trần Xuân Nam
  - Là thành viên chắn hội: Tự do
  - ID: 4399530
  - SĐT:0869277083 ( trực tiếp cho BTC )
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 10. Cau Le Chi

  Cau Le Chi Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: Cau Le Chi
  - Là thành viên Chắn hội MU
  - ID: 3866555
  - SĐT: 0914336138
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"!
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  - Xin chúc Giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 11. Tứ Trụ 8080

  Tứ Trụ 8080 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  - Tên nick: TỨ TRỤ 80
  - Là thành viên chắn hội: MU
  - ID: 87226
  - SĐT: 0988467468
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
 12. laquanhi1

  laquanhi1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: laquanhi
  - Là thành viên chắn hội: HCBN
  - ID: 3843849
  - SĐT: ( 0985631466 )
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 13. debeotrube0

  debeotrube0 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "
  - Tên nick: debeotrubeo
  - Là thành viên chắn hội: Hội chắn Hải Dương
  - ID: 3751876
  - SĐT: 0914.35.12.12
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 14. chanhoi baoloc

  chanhoi baoloc Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu Đêm hội long trì-2019
  -tên nick:chắnhội baoloc
  -ID: 3829161
  -SĐT: 0916583349
  -là thành viên thuộc hội chắn hà tây
  - đặc biệt yêu cầu về thời gian không
  -tôi tự nguyện tham gia giải đấu đêm hội long trì 2019
  -
  cam kết chấp hành đầy đủ các quy định điều lệ của giải đấu thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tiêu dao
  - chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 15. traisontay002

  traisontay002 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: traisontay002
  - Là thành viên chắn hội/ tự do: Tự do
  - ID: 3131006
  - SĐT: 0977154368
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……không………….

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 16. DPK8680

  DPK8680 Phó Hội trưởng - Phó TB Đối Nội Đối Ngoại HCHD

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: DPK8680
  - Là thành viên chắn hội: HCHD
  - ID: 3434
  - SĐT:+79257206789
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp !
   
  Tịnh_Đế, quyettimvo, Hà_ Hồ5 others thích điều này.
 17. cafedangct

  cafedangct Công Thần Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: cafedangct
  - Là thành viên chắn hội: HÀ TÂY
  - ID: 5158338
  - SĐT: 0984381929
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !

  :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
   
 18. quỳnh lâm 88

  quỳnh lâm 88 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đâu “ Đêm Hội Long Trì - 2019”

  -Tên nick: quỳnh lâm 88
  -Là thành viên :Tự do
  -Id:3513583
  -Sđt:0947371280
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  -Tôi tự nguyên đăng ký tham gia giải đấu “Đêm hoiij long trì”
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đung tiêu chí vui là chính của Tiêu dao hội . Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/7/19
  Tịnh_Đế, Nobitaviet05pham van tinh thích điều này.
 19. tientan2012

  tientan2012 Học chơi

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: tientan2012………………………..
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do:tự do
  - ID: 5269750………………
  - SĐT:0966243323. (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……không………….

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Tịnh_Đế, quanguoc1970, Nobitaviet053 others thích điều này.
 20. vinhnguyen19672

  vinhnguyen19672 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: vinhnguyen1967
  - Là thành viên : Hội Bô lão SĐ
  - ID: 3929670
  - SĐT: 0823022999
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không .

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Hà_ Hồ, thanhtuan67, Tịnh_Đế7 others thích điều này.