[Sự kiện] Giải Đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Tiêu Dao Hội, 11/7/19.

 1. songtinh16587

  songtinh16587 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick : songtinh16587
  - Là thành viên chắn hội / hội chắn / tự do : tự do
  - ID: ………4688721…………
  - SĐT: …...0963113055
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 12/7/19
 2. thuc0989

  thuc0989 Chắn hội Lèo Tôm

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: Thuc0989
  - Là thành viên CHLT
  - ID: 3620432
  - SĐT:0968460951
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 13/7/19
  Vân Hà_HN, 0947500956, Tịnh_Đế15 others thích điều này.
 3. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: Ngố Xinh Xinh
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: Chắn Hội Hải Phòng.
  - ID: 3735751
  - SĐT: Gửi trực tiếp cho BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 4. comngon33333

  comngon33333 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick:comngon33333
  - Là thành viên chắn hội: TDH
  - ID: 4552775
  - SĐT: 0979069042
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thànhcông tốt đẹp.
   
 5. thanhtuan67

  thanhtuan67 Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn Đăng ký tham dự giải đấu "Đem hội long trì-2019"
  Tên ních, thanhtuan67
  ID 4644283
  Sđt 0905225780
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu không
  Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì -2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của giải đấu và sđ, Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của tộc Dao. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 6. trai nha que 1986

  trai nha que 1986 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: trai nha que 1986
  - Là thành viên chắn hội: chắn hội Hải Phòng
  - ID: 2972344
  - SĐT: 0857500611
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 7. pmplove2001

  pmplove2001 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick:pmplove2001
  - Là thành viên chắn hội: TDH
  - ID: 3197371
  - SĐT: 0396445694
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thànhcông tốt đẹp.
   
 8. UHAAMD2021-18

  UHAAMD2021-18 Trưởng ban Pháp chế CHLT

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: kiennhnn
  - Là thành viên CHLT
  - ID: 3316844
  - SĐT:0916731199
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 9. Đào_Khánh_TH_TB

  Đào_Khánh_TH_TB Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "
  - Tên nick: Đào_Khánh_TH_TB
  - Là thành viên hội chắn Thái Bình
  - ID: 5156921
  - SĐT: 0963.295.567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm HộiLong Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ củagiải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của TiêuDao.Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 10. satthumaulanh2019

  satthumaulanh2019 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu “ Đêm Hội Long Trì - 2019 “
  - Tên nick: Satthumaulanh2018
  - Là Chắn thủ tự do
  - ID: 5110225
  - SĐT: 0984463111
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “ Đêm Hội Long Trì “
  - Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 11. maithuy

  maithuy Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "
  - Tên nick: maithuy
  - Là thành viên hội chắn: Thành Nam Sân Đình
  - ID: 546
  - SĐT: 0962640595
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm HộiLong Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ củagiải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của TiêuDao.Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 12. Từ Bỏ Bia Rượu

  Từ Bỏ Bia Rượu Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: Từ Bỏ Bia Rượu
  - Là thành viên chắn hội: Thành Nam sđ
  - ID: 4314908
  - SĐT: 0986863858
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp @};-@};-@};-@};-@};-
   
 13. _ Lãng Khách _

  _ Lãng Khách _ Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: _ Lãng Khách _
  - Là thành viên tự do.
  - ID: 3936666
  - SĐT: gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc giải đấu thànhcông tốt đẹp.
   
 14. Kientran2312

  Kientran2312 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick:kientran2312
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do: MU
  - ID: 2838977
  - SĐT: 097.5678.525 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
  THÔNG BÁO
  (V/v: Tổ chức sự kiện giải đấu thường niên 2019)

  [​IMG]


  Thân gửi:
  - Cộng đồng chắn thủ Sân Đình.
  - Các Trưởng lão cùng toàn thể thành viên Tiêu Dao Hội.

  Nằm trong chuỗi sự kiện thường niên của Tiêu Dao. Kỷ niệm 03 năm thành lập Tiêu Dao Hội 05/09/2016 - 05/09/2019.
  BQT Tiêu Dao Hội quyết định tổ chức giải đấu Đêm Hội Long Trì - 2019với nội dung như sau:

  I. THÀNH PHẦN GIẢI ĐẤU:

  1. Số lượng và Thành phần tham gia:
  A. Số lượng chắn thủ:
  - Tối đa 160 chắn thủ.
  B. Thành phần tham dự:
  - Thành viên Tiêu Dao Hội.
  - Khách mời của BQT Tiêu Dao Hội.
  - Cộng đồng chắn thủ có đơn đăng kí và được BTC chọn lựa.
  C. Hình thức giải đấu:
  - BTC chọn lựa 64 chắn thủ từ danh sách đăng kí chia làm 16 bảng đấu lấy 32 chắn thủ.
  - 32 chắn thủ lọt qua vòng sơ loại + 96 chắn thủ ( thành viên và khách mời ) bốc thăm chia bảng tiếp tục đấu các vòng tiếp theo đến trận chung kết.

  2. Quỹ Giải thưởng:
  A. Quỹ giải thưởng
  - Giải thưởng được trích từ qũy của Tiêu Dao Hội, các nguồn ủng hộ và lệ phí đóng góp của các chắn thủ.
  B. Lệ phí tham gia giải:
  - Khách mời của BQT : Không phải đóng phí.
  - Thành viên của TDH : Không phải đóng phí.
  - Các chắn thủ khác đăng ký dự giải có tên trong danh sách tham dự sự kiện của BTC: Đóng phí 100M/người chuyển về ID: 4429466 của @TCSK_TDH

  (32 chắn thủ không vượt qua được vòng sơ loại sẽ được trả lại 100M lệ phí tham dự giải đã đóng)

  Lưu ý: Các chắn thủ chỉ chuyển lệ phí dự giải khi có danh sách thi đấu chính thức của BTC vào ngày 18/07/2019. Các trường hợp nộp phí mà không có tên trong danh sách thi đấu, BTC sẽ không chịu trách nhiệm.

  3. Thời gian diễn ra giải đấu:
  - Thời hạn đăng ký: Từ ngày 12/07 đến hết ngày 15/07/2019.
  - Thời gian thi đấu: Từ ngày 22/07 đến ngày 25/08/2019

  Xem đính kèm 202824

  II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  1. Giải chính.
  - Tổng giá trị giải thưởng cho trận Chung kết : 30 triệu VNĐ
  - Chi tiết giải thưởng Nhất - Nhì - Ba - Tư: BTC sẽ thông báo sau.

  2. Giải phụ
  - Giải phụ cho người có số điểm ù cao nhất / 1 trận của giải đấu: 100 triệu bảo
  - Giải phụ cho người có điểm ù cao nhất / 1 ván của giải đấu: 100 triệu bảo
  - Cước ù Hoa rơi cửa phật: 50 triệu bảo
  - Cước ù Cá lội sân đình: 50 triệu bảo
  - Cước ù Ngư ông bắt cá: 50 triệu bảo
  - Cước ù Nhà lầu xe hơi Hoa rơi cửa phật: 50 triệu bảo
  - Cước ù Kính tứ chi: 50 triệu bảo
  - Cước kép Cá lội Sân đình Ngư ông bắt cá: 100 triệu bảo
  - Cước kép NLXH Hoa rơi cửa phật & Hoa rơi cửa phật: 100 triệu bảo

  III. BAN TỔ CHỨC

  1. BTC giải:
  @Sauuruou ........0943030886
  @Mạnh Đức ......0931236818
  @Tịnh_Đế .........0986340782
  @__Phieu_Du__ 0904846190

  2. Trọng tài, phóng viên:
  Tổ TT&PV của TDH và Bạn bè trên Sân Đình.

  IV. LUẬT THI ĐẤU

  1. Luật thi đấu
  - Ù suông, thời gian 20s, không gà, xin chơi - tính điểm.
  - Mức cược: Vòng Sơ loại 100k. Các vòng tiếp theo 200k. Tứ kết & Bán kết cược 500k. Chung kết cược 1m.
  - Trận Chung kết sẽ tổ chức đánh offline trong buổi off của TDH ngày 25/8.
  - Chắn thủ lọt vào trận Chung kết mà không thể đánh trong buổi offline, BTC sẽ thay thế bằng chắn thủ dự bị.
  - Tất cả các trận đấu đều chơi 36 ván, sau 18 ván tiến hành đổi chỗ. Người cùng Bang hội bắt buộc phải ngồi chéo.
  - Trường hợp hai người bằng điểm thì người ù sau sẽ được xếp trên.
  - Chắn thủ ù nào láo 2 ván với bất cứ lý do gì sẽ bị loại ngay lập tức, trận đấu sẽ tiếp tục với những chắn thủ còn lại. Chắn thủ nào bỏ ù cây trước, sau lại ù cây sau vẫn sẽ tính là ù láo.
  - Mỗi trận đấu sẽ lấy 2 người Nhất Nhì bảng vào vòng tiếp theo.
  - Địa điểm tổ chức: Tri Phủ Đại Lầu - Khu Chánh Tổng. BTC Giải đấu sẽ trưng dụng từ bàn 1 đến bàn 4 trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. BTC nhờ @Mod06@Mod22 xử lý giúp.
  Bàn chơi chính thức sẽ do BTC và Trọng tài sắp xếp, thông báo trên diễn đàn trước giờ thi đấu.
  - Thời gian thi đấu: 20h30 hàng ngày (trong trường hợp đặc biệt có thể lùi lại đến 21h00)

  2. Quy định đối với các chắn thủ:
  - Thi đấu đúng nick đã đăng ký.
  - Tôn trọng và tuân thủ sự sắp xếp của BTC và Trọng Tài.
  - Thành viên các Chắn hội phải đeo avatar của Chắn hội mình khi tham gia thi đấu.
  - Có mặt trước trận đấu là 5' để Trọng tài sắp xếp bàn chơi.
  - Xử phạt khi muộn giờ thi đấu: Nếu có mặt muộn hơn giờ thi đấu 10’, chắn thủ đó sẽ bị trừ 20 điểm khi tham gia. Quá 15’ thì sẽ thay bằng chắn thủ dự bị.
  - Chắn thủ khi vào bàn thi đấu phải có số bảo tối thiểu bằng 250 lần mức cược bàn chơi
  - Thi đấu trên tinh thần fairplay, đúng luật chơi của Sân Đình. Nếu vi phạm sẽ bị trừ điểm hoặc có thể bị truất quyền thi đấu.
  - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích, xúc phạm đối thủ cùng bàn hay tổ TT&PV.
  - Mọi yêu cầu thay đổi lịch thi đấu chắn thủ phải thông báo với BTC trước khi vòng đấu bắt đầu. Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng và lịch thi đấu cụ thể , BTC sẽ không hỗ trợ thay đổi lịch thi đấu cho các chắn thủ nữa.
  - BTC sẽ cập nhật lịch thi đấu trước ngày thi đấu đồng thời thông báo cho các chắn thủ vào hộp thư diễn đàn hoặc số điện thoại đã đăng ký. Các chắn thủ có trách nhiệm theo dõi để đảm bảo quyền lợi của mình

  V. TRÁCH NHIỆM BTC GIẢI ĐẤU:

  1.Ban tổ chức:
  + Chia bảng, lên lịch, thông báo ngày giờ thi đấu trên diễn đàn
  + Thông báo đến từng chắn thủ thông qua hộp thư và điện thoại đã đăng ký.
  + Hỗ trợ tổ TT&PV.
  + Giải đáp thắc mắc về luật thi đấu, giải quyết các vấn đề phát sinh cho các chắn thủ trong khi bàn chơi đang diễn ra.
  + Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

  2. Trọng tài:
  + Trọng tài phải có mặt tại bàn trước trận đấu 15’ để cài đặt bàn chơi và tập trung người chơi.
  + Nếu có trường hợp vi phạm, tổ trọng tài phải báo cáo ngay cho BTC giải đấu để xử lý và giải quyết tại chỗ.
  + Trong trường hợp không sắp xếp được thời gian do có công việc đột xuất, trọng tài được phân công sẽ báo cáo với BTC để sắp xếp hay chỉ định người khác thay thế.
  + Nếu bất kỳ CĐV nào có hành động ko đúng với nội quy giải đấu đề ra, Trọng tài được phép dừng chia bài và đề nghị đá CĐV đó ra khỏi bàn chơi mà không cần thông báo trước.

  3. Phóng viên
  + Theo dõi kết quả trận đấu, chụp ảnh từng ván ù và cập nhật thông tin lên diễn đàn.
  + Theo dõi và đánh giá việc chấp hành luật thi đấu của các chắn thủ.

  VI. QUY ĐỊNH CHO CỔ ĐỘNG VIÊN

  - Tôn trọng chắn thủ thi đấu.
  - Không chát icon khi tổ TT&PV hay người thi đấu yêu cầu.
  - Không nói tục chửi bậy hay có lời lẽ khiêu khích gây bức xúc cho mọi người trong bàn thi đấu.

  Trân Trọng !


  Các chắn thủ muốn tham gia sự kiện vui lòng gửi đăng kí theo mẫu sau ngay dưới thông báo này:


  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: ………………………..
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do:
  - ID: …………………
  - SĐT: …................ (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: ……………….

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!

  [/QUOTE]
   
 15. ngochung081287

  ngochung081287 Lý trưởng

   
 16. ngochung081287

  ngochung081287 Lý trưởng

  ơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: ngochung081287
  - Là thành viên hội chắn Phố Hiến
  - ID: 4214671
  - SĐT: +86909172706
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không


  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp !
   
 17. tamquoc2014

  tamquoc2014 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu"Đêm Hội Long Trì - 2019"

  -Tên nick: tamquoc2014
  -Là thành viên chắn hội: hội chắn bắc ninh
  -ID: 3214018
  -SĐT: 0978691108
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  -Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giảiđấu"Đêm Hội Long Trì''
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quyđịnh,điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 18. Tịch Tà Chắn Phổ 111

  Tịch Tà Chắn Phổ 111 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì - 2019 "

  - Tên nick: Tịch tà chắn phổ 111
  - Là thành viên chắn hội MU
  - ID: 4780000
  - SĐT: 0944441118
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Đêm Hội Long Trì ".
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 19. cuongxadan

  cuongxadan Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick;CUONGXADAN
  - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn / Tự do:
  - ID: …3143155
  - SĐT: 0982226586
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:khong

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 20. lungtungbeng11111

  lungtungbeng11111 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"

  - Tên nick: lungtungbeng11111
  - Là thành viên Tự do:
  - ID: 4121083
  - SĐT: 0916088683 (có thể gửi trực tiếp cho BTC)
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "Đêm Hội Long Trì - 2019"
  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của Tiêu Dao. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!