[Sự kiện] Giải đấu " Chắn hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu"

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi TCSK_CHHN, 16/9/20.

 1. tho nat

  tho nat Chánh tổng

  - Tên Nick: tho nat
  - Là thành viên Anh Em Xứ Thanh
  - ID: 3656226
  - SĐT: 0911632214
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vuilàchính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 2. zangteehee1

  zangteehee1 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: zangteehee1
  - Là thành viên : CHMU
  - ID: 3707671
  - SĐT: 0945538869
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 3. tam76

  tam76 Chắn hội MU

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội -Sự hồi sinh kỳ diệu"
  - Tên nick: @tam76
  - Là thành viên chắn hội MU
  - ID: 1998707
  - Số đt: 0934680909
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: ko
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội- Sự hồi sinh kỳ diệu "

  Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 4. Quyetkhongyeu

  Quyetkhongyeu Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên nick: Quyetkhongyeu
  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 12854
  - SĐT: 0967.509.567
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu“Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu”

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui làchính của CHHN.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Cọp CáiYeu Thương Xóm Đình thích điều này.
 5. HeroSports

  HeroSports Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Herosports
  - Là thành viên Chắn hội Hải Phòng
  - ID: 4829381
  - SĐT: 098 6896958
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 6. kiếp đỏ đen hp

  kiếp đỏ đen hp Phó ban TCSK - CHHP

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Kiếp Đỏ Đen HP
  - Là thành viên Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 3618843
  - SĐT: 0948 389 398
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 7. quê_nhà08

  quê_nhà08 Chắn Hội Lèo Tôm

  Đăng ký tham dự Giải đấu Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu

  - Tên nick: Quê_nhà08
  - Là thành viên: CHLT
  - ID: 520547
  - SĐT: 0868244781
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!!!!
   
 8. pham van tinh

  pham van tinh Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên nick: pham van tinh
  - Là: Thành viên Tự do
  - ID: 120509
  - SĐT: 0982.091140
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI HÀ NỘI - SỰ HỒI SINH KỲ DIỆU"

  Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Cọp Cáithuc0989 thích điều này.
 9. haiphongpro2015

  haiphongpro2015 Chắn hội Hải Phòng

  Tên Nick: haiphongpro2015
  - Là thành viên CHHP
  - ID: 3948094
  - SĐT: 0988.268.297
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vuilàchính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Cọp Cái, Caonguyen14, pham van tinh2 others thích điều này.
 10. GÁI PHỐ CỔ

  GÁI PHỐ CỔ Trưởng Ban TCSK Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu"

  - Tên nick: @GÁI PHỐ CỔ
  - Là thành viên: Thành Nam SĐ
  - ID: 5266595
  - SĐT: 0903267727
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu "

  + Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN
  + Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  Cọp Cái, Caonguyen14, nguyenhoangchien8 others thích điều này.
 11. khanhlan1985

  khanhlan1985 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên nick: Khanhlan1985
  - Là: Thành viên Tự do
  - ID: 5216896
  - SĐT: 0983.677.644
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu "CHẮN HỘI HÀ NỘI - SỰ HỒI SINH KỲ DIỆU"

  Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 12. Sky Force

  Sky Force Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Sky Force
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 5277359
  - SĐT: 0867549493
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 13. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Đức Tính_NB
  - Là thành viên Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 290792
  - SĐT: 0868 820 135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 14. Chip2006

  Chip2006 Thành Nam SĐ

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Chip2006
  - Là thành viên Thành Nam SĐ
  - ID: 8163
  - SĐT: 0983349493
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 15. Chép Tôm Hp

  Chép Tôm Hp Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự Giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”

  - Tên Nick: Chép Tôm Hp
  - Là thành viên Chắn Hội Hải Phòng
  - ID: 5262172
  - SĐT: 0914 396 918
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không.
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu “Chắn Hội Hà Nội – Sự hồi sinh kỳ diệu”


  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN. Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
 16. gaixinh78

  gaixinh78 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kì diệu "
  _Tên nick : Gaixinh78
  _ Là thành viên : Tự do
  _ ID : 5184134
  _ Sđt : 0396691138
  _ Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không
  _ Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kì diệu "
  _ Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định ,điều lệ giải đấu . Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN . Chúc sự kiện thành công tốt đẹp @};-
   
 17. Mạnh phát No1

  Mạnh phát No1 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu''Chắn Hội Hà Nội--Sự hồi sinh kỳ diệu''
  -Tên nick : Mạnh phát No1
  -Là thành viên; Hội Chắn Ninh Bình
  -ID; 5597069
  -SĐT; 09.6991.7991
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu;không
  -Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu''Chắn Hội Hà Nội--Sự hồi sinh kỳ diệu''

  Cam kết chấp hành đầy đủ các quy định,điều lệ của giải đấu.thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN.
  Chúc sự kiện thành công tốt đẹp
   
 18. DUY 1986 PT

  DUY 1986 PT Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu"

  - Tên nick: @DUY 1986 PT
  - Là thành viên: HỘI CHẮN ĐẤT TỔ
  - ID: 5201186
  - SĐT: 0982934082
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian: Không
  - Tôi tự nguyện đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội - Sự hồi sinh kỳ diệu "

  + Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Thể hiện đúng tiêu chí vui là chính của CHHN
  + Chúc sự kiện thành công tốt đẹp!
   
  nguyenhoangchien thích điều này.
 19. nguyenhoangchien

  nguyenhoangchien Chắn hội Hải Phòng

  Anh mình cũng đi àh
   
 20. Huy Tanhat

  Huy Tanhat Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham gia giải đấu"Chắn Hội Hà Nội-Sự hồi sinh kỳ diệu"
  - Tên nick:Huy Tanhat.
  -id:5427647.
  -Số đt:0987021177.
  -Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không.
  -Tôi tự nguyện tham gia giải đấu"Chắn hội Hà Nội-Sự hồi sinh kỳ diệu".
  Tôi cam kết thực hiện đầy đủ quy định và điều lệ của giải đấu.Thể hiện đúng tiêu chí Vui Là Chính của chắn hội Hà Nội.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.Xin Cảm ơn.