[Sự kiện] Giải đấu Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 7/9/22.

  1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
  2. Ấm Áp Mùa Đông 2022: Chung tay vì Cộng đồng!

    Từ ngày 25/10/2022 đến 31/12/2022. Mục tiêu: 0

    Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

    0
    Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
  3. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2022:
Tổng số tiền:
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. I Love My Famjly

    I Love My Famjly Lý trưởng

    1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

      - Tên nick: I Love My Famjly
      - Là thành viên : Hội Chắn Tây Bắc
      - ID: 5030477
      - Level: Tri phủ
      - SĐT: 0978388298
      - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có
      Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi" tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
      Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.

     
  2. thanhltd1

    thanhltd1 Chánh tổng

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi "
    Tên nick thi đấu : thanhltd1
    Là thành viên : Chắn Hội Lèo Tôm
    Id : 1897
    Level : Tri phủ
    Số điện thoại : 0865101379
    Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu " Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi " . Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định , điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn .
    Chúc giải đấu Thành Công Rực Rỡ - AE bốn bể là nhà !
     
  3. thánh chém7777

    thánh chém7777 Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: thánh chém7777
    - Là thành viên: HC Ninh Bình
    - ID nick thi đấu: 4367255
    - Level: Chánh tổng
    - Số điện thoại: 0829568668
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
  4. BẠCH KHỞI

    BẠCH KHỞI Thành Nam SĐ

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: BẠCH KHỞI
    - Là thành viên: TNSĐ
    - ID nick thi đấu: 6086129
    - Level: Chánh tổng
    - Số điện thoại: 0981333588
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
    giagia 68Chắn Hội Hà Nội thích điều này.
  5. Hinh Saker

    Hinh Saker TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: hinh saker
    - Là thành viên: @Hội chắn Ninh Bình
    - ID nick thi đấu: 4744875
    - Level: Chánh Tổng
    - Số điện thoại: 0972747514
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
  6. HÔ THẤT CÔNG

    HÔ THẤT CÔNG Chắn hội Lèo Tôm

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: Hô Thất Công
    - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
    - ID: 919394
    - Level: Tri Huyện
    - SĐT: 0368080553
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
     
  7. quỳnh anh lc

    quỳnh anh lc Lý trưởng

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: quỳnh anh lc
    - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
    - ID nick thi đấu: 5046062
    - Level: Tri Phủ
    - Số điện thoại: 0979811630
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
    giagia 68Chắn Hội Hà Nội thích điều này.
  8. hai tôm một lèo

    hai tôm một lèo Hội chắn Hà Tây

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: hai tôm một lèo
    - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn: Hội chắn Hà Tây
    - ID: 2907413
    - Level: tri huyện
    - SĐT: 0973395782.

    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
  9. Mộc Thối

    Mộc Thối Chắn Hội Hà Nội

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: Mộc Thối
    - Là thành viên Chắn hội Hà Nội
    - ID: 41013
    - Level: Tri phủ
    - SĐT: O945.99.98.85
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
    Camp Nou, DẾ MÈN 80, giagia 682 others thích điều này.
  10. songkieu

    songkieu Chắn hội MU

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi".

    - Tên nick thi đấu: songkieu
    - Là thành viên: CH MU
    - ID nick thi đấu: 8898
    - Level: Tri Huyện
    - Số điện thoại: 0904880602
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
  11. vhn0412

    vhn0412 Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: vhn0412
    - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn: Hội chắn Ninh Bình
    - ID: 3055425
    - Level: Tri huyện
    - SĐT: 0979078968
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
  12. Đăng_Khoa_No1

    Đăng_Khoa_No1 Chắn Hội MU

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: @Đăng_Khoa_No1
    - Là thành viên : Chắn hội MU
    - ID: 1987
    - Level: Tuần Phủ
    - SĐT: 0969917991
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không có
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi" tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
    Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
     
  13. phagiatritu

    phagiatritu Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":
    - Tên nick thi đấu: phagiatritu
    - Là thành viên: hội chắn NINH BÌNH
    - ID nick thi đấu: 5941885
    - Level: CHÁNH TỔNG
    - Số điện thoại: 0967112882
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
  14. Thành Côn 1991

    Thành Côn 1991 Hội Chắn Bắc Ninh

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: @Thành Côn 1991
    - Là thành viên: HCBN
    - ID nick thi đấu: 8899
    - Level: CHÁNH TỔNG
    - Số điện thoại: 0967840456
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
    giagia 68Chắn Hội Hà Nội thích điều này.
  15. tam76

    tam76 Chắn hội MU

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":
    - Tên nick thi đấu: tam76
    - Là thành viên: Chắn Hội MU
    - ID nick thi đấu: 1767676
    - Level: Tri Huyện
    - Số điện thoại: 0904234145
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
  16. hoa rơi hàng xóm007

    hoa rơi hàng xóm007 Lý trưởng

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick: hoa rơi hàng xóm007
    - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn: Hội Chắn Tây Bắc
    - ID: 5262908
    - Level: tri phủ
    - SĐT: 0853183567
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    * Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
     
    open lockChắn Hội Hà Nội thích điều này.
  17. Tự Tin Khoe Cá Tính

    Tự Tin Khoe Cá Tính BQT Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: Tự Tin Khoe Cá Tính
    - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
    - ID nick thi đấu: 3841676
    - Level: Chánh tổng
    - Số điện thoại: 0982059135
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
  18. debeotrubeo

    debeotrubeo Hội chắn Hải Dương

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":
    - Tên nick: debeotrubeo
    - Là thành viên Chắn hội/ Hội chắn: Hội Chắn Hải Dương
    - ID: 8585
    - Level: Tuần phủ
    - SĐT: 0914.35.12.12
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không
    * Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
     
  19. Elise2021

    Elise2021 Hội Chắn Bắc Ninh

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: Elise2021
    - Là thành viên: Hội Chắn Bắc Ninh
    - ID nick thi đấu: 1103
    - Level: CHÁNH TỔNG
    - Số điện thoại: 0983874228
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải"Chắn hộiHà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấphành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộp phí tham gia đúng hạn.
     
    Chắn Hội Hà Nội thích điều này.
  20. nhamnb

    nhamnb Hội Chắn Ninh Bình

    Đơn đăng ký tham dự giải đấu "Chắn Hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi":

    - Tên nick thi đấu: @nhamnb
    - Là thành viên: @Hội chắn Ninh Bình
    - ID nick thi đấu: 5242776
    - Level: tri huyện
    - Số điện thoại: 0978548816
    - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

    Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Hà Nội 10 năm Bạn và Tôi", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.