Giải đấu Cặp Đôi Hoàn Hảo

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi chumso, 23/2/14.

 1. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v13BD: già tênh hênh : 24 đ - vui nát rượu : 93 đ
  ChanPro2014.2.25.21.1.25.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 2. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v14BD: già tênh hênh : 24 đ - vui nát rượu : 96 đ
  ChanPro2014.2.25.21.3.20.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 3. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  ván 11: 2 bát nước lèo với tôm cho a Hà ;)) ChanPro2014.2.25.21.4.11.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 4. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  Ván 12: chị thủy đã lên tiếng, mỗi tội vọt xà :)) ChanPro2014.2.25.21.6.21.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 5. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v15BD: già tênh hênh : 26 đ - vui nát rượu : 96 đ
  ChanPro2014.2.25.21.5.49.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 6. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v16BD: già tênh hênh : 31 đ - vui nát rượu : 96 đ
  ChanPro2014.2.25.21.8.8.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 7. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  VÁN 13: lại là hải sản của đầu bếp Hà;)) ChanPro2014.2.25.21.9.24.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 8. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v17BD: già tênh hênh : 31 đ - vui nát rượu : 108 đ
  ChanPro2014.2.25.21.10.58.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 9. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  Ván 14: a côm côm làm ae trọng tài hoảng hốt ChanPro2014.2.25.21.11.58.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 10. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  ChanPro2014.2.25.21.13.38. ván 18 BD: già tênh hênh : 31 đ - vui nát rượu : 114 đ
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 11. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  Ván 15, lại dọa anh em rồi ChanPro2014.2.25.21.14.36.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 12. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v19 BD: già tênh hênh : 47 đ - vui nát rượu : 114 đ
  ChanPro2014.2.25.21.16.27.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 13. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  ván 16 ChanPro2014.2.25.21.17.49.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 14. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  Trận đấu: habep75 - thanh_huyen77 và Crom1 - Thủy vũ 68
  Ván 17 ChanPro2014.2.25.21.19.44.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v20 BD: già tênh hênh : 50 đ - vui nát rượu : 114 đ
  ChanPro2014.2.25.21.19.40.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 16. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v21 BD: già tênh hênh : 54 đ - vui nát rượu : 114 đ
  ChanPro2014.2.25.21.21.42.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 17. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  ván 18: C thủy crom 54 ----- Song H 30đ ChanPro2014.2.25.21.23.35.
   
  phuongthao14122007Cọp Cái thích điều này.
 18. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v22 BD: già tênh hênh : 54 đ - vui nát rượu : 127 đ
  ChanPro2014.2.25.21.25.8.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v23 BD: v23 BD: già tênh hênh : 54 đ - vui nát rượu : 140 đ
  ChanPro2014.2.25.21.27.33.
   
  phuongthao14122007 thích điều này.
 20. Dương Minh Châu

  Dương Minh Châu Thổ địa

  ván 19 bđ: C thủy crom 57 ----- Song H 30đ ChanPro2014.2.25.21.27.42.
   
  phuongthao14122007Cọp Cái thích điều này.