Giải đấu Cặp Đôi Hoàn Hảo

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi chumso, 23/2/14.

 1. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT22 : son Snow : 50 đ - cuchuoi NCM : 60 đ

  ChanPro2014.3.4.21.43.52.
   
 2. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v16bđ: mod: 67đ- chí nát rượu: 36đ
  ChanPro2014.3.4.21.44.9.
   
 3. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT23 : son Snow : 50 đ - cuchuoi NCM : 63 đ


  ChanPro2014.3.4.21.47.10.
   
 4. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  v17bđ: mod: 72đ- chí nát rượu: 36đ
  ChanPro2014.3.4.21.48.20.
   
 5. soivo

  soivo Chánh tổng

  ván 18 v18bđ: mod: 72đ- chí nát rượu: 36đ .mod1 làm quả thông
  ChanPro2014.3.4.21.0.51.
   
  Cọp Cái thích điều này.
 6. soivo

  soivo Chánh tổng

  v19bđ: mod: 77đ- chí nát rượu: 36đ . mod 1 thông...cống+ bạch thủ
  ChanPro2014.3.4.21.3.12.
   
  Cọp Cái thích điều này.
 7. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT24 : son Snow : 52 đ - cuchuoi NCM : 63 đ

  ChanPro2014.3.4.21.52.19.
   
  Cọp Cái thích điều này.
 8. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT25 : son Snow : 55 đ - cuchuoi NCM : 63 đ

  ChanPro2014.3.4.21.57.13.
   
 9. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt22bđ: mod: 86đ- chí nát rượu: 55đ
  ChanPro2014.3.4.22.0.30.
   
 10. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT26 : son Snow : 61 đ - cuchuoi NCM : 63 đ

  ChanPro2014.3.4.22.1.11.
   
 11. soivo

  soivo Chánh tổng

  ván 20bđ: mod: 82đ- chí nát rượu: 36đ. Lão 01 thông khỏe kinh.
  ChanPro2014.3.4.21.6.26.
   
 12. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt23bđ: mod: 86đ- chí nát rượu: 70đ
  ChanPro2014.3.4.22.3.21.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 13. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT27 : son Snow : 65 đ - cuchuoi NCM : 63 đ

  ChanPro2014.3.4.22.3.46.
   
 14. soivo

  soivo Chánh tổng

  ChanPro2014.3.4.21.8.14. vt21bđ: mod: 82đ- chí nát rượu: 49đ
  cặp vui+nas sau thời gian hội ý ngắn đã phản đòn bằng ván ko gì đẹp hơn.
   
 15. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt24bđ: mod: 86đ- chí nát rượu: 72đ
  ChanPro2014.3.4.22.6.3.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 16. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT28 : son Snow : 65 đ - cuchuoi NCM : 68 đ

  ChanPro2014.3.4.22.8.39.
   
 17. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt25bđ: mod: 90đ- chí nát rượu: 72đ
  ChanPro2014.3.4.22.9.48.
   
 18. DẾ MÈN 80

  DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

  VT29 : son Snow : 65 đ - cuchuoi NCM : 82 đ

  ChanPro2014.3.4.22.11.47.
   
 19. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt26bđ: mod:104đ- chí nát rượu: 72đ
  ChanPro2014.3.4.22.12.25.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 20. Cọp Cái

  Cọp Cái Thư Ký TBTCSK

  vt27bđ: mod:104đ- chí nát rượu: 83đ
  ChanPro2014.3.4.22.14.53.
   
  DẾ MÈN 80 thích điều này.