DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HỘI CHẮN BẮC NINH

Thảo luận trong 'Hội Chắn Bắc Ninh' bắt đầu bởi Hội Chắn Bắc Ninh, 1/4/20.

 1. HỌ TÊN : NGUYỄN ĐẮC ĐIỀN

  KICK : @nguyendien85

  ID :

  Số định danh : 22

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  nguyendien85 - 22 (1).
   
 2. HỌ TÊN : NGUYỄN HỮU KIÊN

  KICK : @kienly999

  ID :

  Số định danh : 23

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  Kienly999 - 23 (1).
   
 3. HỌ TÊN : ĐINH XUÂN CHÍNH

  KICK : @nguyen chinh76

  ID :

  Số định danh : 27

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  Nguyên chinh76 - 27 (1).
   
 4. HỌ TÊN : NGUYỄN ĐÌNH PHƯƠNG

  KICK : @BAC__NINH

  ID :

  Số định danh : 34

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Phù chẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh BAC_NINH - 34 (1).
   
 5. HỌ TÊN : TRỊNH XUÂN LƯƠNG

  KICK : @HOANG NGAN 11

  ID :

  Số định danh : 37

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC:

  HOANG NGAN11 - 37 (1).
   
 6. HỌ TÊN : NGUYỄN DUY TRUNG

  KICK : @giamdocngheo

  ID :

  Số định danh : 39

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  Giamdocngheo - 39 (1).
   
 7. HỌ TÊN : NGUYỄN CÔNG TOÀN

  KICK : @tamquoc2014

  ID :

  Số định danh : 41

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: - Bắc Ninh

  Tamquoc2014 - 41 (1).
   
 8. HỌ TÊN : ĐINH XUÂN THẮNG

  KICK : @luuduchoa90

  ID :

  Số định danh : 43

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  luuduchoa90 - 43 (1).
   
 9. HỌ TÊN : ĐINH XUÂN HÙNG

  KICK : @Hùng Tur Borg

  ID :

  Số định danh : 44

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  Hùng Tur Borg - 44 (1).
   
 10. HỌ TÊN : ĐÀO VĂN THÀNH

  KICK : @Quangnam2te

  ID :

  Số định danh : 45

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Đồng Nguyên - Từ Sơn - Bắc Ninh

  Quangnam2te - 45.
   
 11. HỌ TÊN : NGUYỄN HỮU HÙNG

  KICK :

  ID :

  Số định danh : 46

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh
  Hungghost - 46.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 12. HỌ TÊN : ĐỖ ĐÌNH TÙNG

  KICK : @bach_thu_leo_8do

  ID :

  Số định danh : 48

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:

  ĐT: 0

  ĐC: Hương Mạc - Từ Sơn - Bắc Ninh

  bach_thu_leo_8do - 48 (1).
   
 13. HỌ TÊN : NGÔ ĐỨC HIỆP

  KICK : @Mr Hiệp BN

  ID : 761710

  Số định danh : 50

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 27/03/1985

  ĐT: 0982141385

  ĐC: Tương giang - Từ Sơn - Bắc Ninh
  Mr Hiệp BN - 50 (1).
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 14. HỌ TÊN : NGUYỄN QUỐC HUY

  KICK : @Quochuy_hailua

  ID : 5341822

  Số định danh : 51

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 02/04/1984

  ĐT: 0981251984

  ĐC: - Bắc Ninh
  quochuy_hailua- 51.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 15. HỌ TÊN : NGUYỄN VĂN HIỂN

  KICK : @thantaiden1234

  ID : 4518630

  Số định danh : 54

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT:22/08/1980

  ĐT: 0338039380

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh
  thantaiden1234 - 54 .
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 16. HỌ TÊN : NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG

  KICK : @Xuân Trường An

  ID : 5405892

  Số định danh : 55

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 06/11/1981

  ĐT: 0982766111

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh
  Xuân Trường An - 55.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 17. HỌ TÊN : BÙI QUANG NGỰ

  KICK : @buiquangngu

  ID : 3875576

  Số định danh : 56

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 29/09/1984

  ĐT: 0982930184

  ĐC: - Từ Sơn - Bắc Ninh
  received_240459970573609.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 18. HỌ TÊN : LƯƠNG VĂN CHÍN

  KICK : @chin px hn 82

  ID : 3107237

  Số định danh : 57

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 18/12/1982

  ĐT: 086917682

  ĐC: Hà Tây - Hà Nội
  AddText_06-29-04.51.13.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 19. HỌ TÊN : NGUYỄN VĂN NINH

  KICK : @anh ninh 1980

  ID : 5069673

  Số định danh : 58

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 26/04/1980

  ĐT: 0964520369

  ĐC: Long châu - yên phong - Bắc Ninh
  AddText_06-29-04.53.52.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20
 20. HỌ TÊN : BÙI TRỌNG QUÂN

  KICK : @quanbep29

  ID : 5734229

  Số định danh : 59

  CHỨC DANH : HỘI VIÊN

  SINH NHẬT: 29/12/1986

  ĐT: 0986365178

  ĐC: AddText_08-01-06.36.15.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 8/10/20