DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC HCHD

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hải Dương' bắt đầu bởi Hội Chắn Hải Dương, 3/4/19.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 28
  1. Họ Và Tên.Phạm Quốc Hạ
  2. Ngày tháng năm sinh :13/12/1984
  3 Địa Chỉ.Minh tân_Kinh Môn_Hải Dương
  4. Số điện thoại liên hệ:0974721858
  5. Nghề nghiệp (nếu có..)...Tự do
  6. Nick tham gia Hội Chắn: @Quốc_Hạ 84
  7. ID :5196666
  8. Chức sắc: Chánh Tổng received_506589580095393.

  (Theo Quyết định số 10/QĐ-BQT ngày 26/8/2019)
   
  Quốc_Hạ 84, hồthanh41chanvuongvtcl01 thích điều này.
 2. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 32
  1. Họ Và Tên: Nguyễn Văn Thụ
  2. Ngày tháng năm sinh : 11/11/1984
  3 Địa Chỉ: Minh Đức, Tứ Kỳ, Hải Dương
  4. Số điện thoại liên hệ: 0978.576.905
  5. Nghề nghiệp (nếu có..): Bác sĩ Thú y
  6. Nick tham gia Hội Chắn: @MinhQuang2018
  7. ID :5216163
  8. Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Chánh tổng received_526588864548798.
  (Theo Quyết định số 10/QĐ-BQT ngày 26/8/2019)
   
  hồthanh41chanvuongvtcl01 thích điều này.
 3. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 33
  1. Họ Và Tên: TRẦN THẾ LINH
  2. Ngày tháng năm sinh :07-11-1991
  3 Địa Chỉ.Chương Mỹ Hà Nội
  4. Số điện thoại liên hệ.0911 98 98 44
  5. Nghề nghiệp (nếu có..).LD Tụ Do
  6. Nick tham gia Hội Chắn : @bymjuci
  7. ID :2969187
  8. Chức sắc khi tham gia Hội Chắn: Tri Huyện received_461745571347205.

  (Theo Quyết định số 10/QĐ-BQT ngày 26/8/2019)
   
  hồthanh41chanvuongvtcl01 thích điều này.
 4. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  THÔNG BÁO
  Danh sách thành viên Hội Chắn Hải Dương
  Theo Quyết định số 09/QĐ-BQT ngày 02/8/2019 và Quyết định số 10/QĐ-BQT ngày 26/8/2019. Danh sách thành viên chính thức của HCHD đang sinh hoạt tổng 33 thành viên ( Đã xóa tên 02 thành viên ).
  received_1193458170860746.

  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

  Trưởng ban PC&NS
   
  Việt NG còi, hồthanh41, chanvuongvtcl012 others thích điều này.
 5. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 34
  Nick: Hội Chắn Hải Dương
  ID: 5111113
  Là MÃ SỐ ĐỊNH DANH chung cho Hội chắn Hải Dương, avata có tên giải đấu của hội là HÀO KHÍ THÀNH ĐÔNG received_2696692643682963.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 7/10/19
  chanvuongvtcl01hồthanh41 thích điều này.
 6. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 35
  Họ Và Tên : VŨ ĐÌNH TUYẾN
  - Ngày tháng năm sinh : 20/11/1984
  - Địa Chỉ: Bình giang - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0986526565
  - Nghề nghiệp: lao động tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @tuyenviphd
  - ID : 5316387
  - Mã số định danh: 35
  - Leve: Đề hạt received_1811031352375729.

  (Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT ngày 05/10/2019)
   
  chanvuongvtcl01hồthanh41 thích điều này.
 7. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 36
  Họ và tên: VŨ NHƯ HÁT
  - Ngày tháng năm sinh : 15/8/1968
  - Địa Chỉ: Thành phố Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0908.442.328
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @ThanhbinhHD
  - ID : 1836870
  - Mã số định danh: 36
  - Chức sắc: Tuần phủ

  received_378061839801364.
  (Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT ngày 05/10/2019)


   
  chanvuongvtcl01hồthanh41 thích điều này.
 8. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 37
  Họ Và Tên: ĐẶNG HỒNG MINH
  - Ngày tháng năm sinh : 14/4/1977.
  - Địa Chỉ: Thành phố Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ........0966268666
  - Nghề nghiệp: Lao động tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: @lll daiphao lll
  - ID : 969696
  - Mã số định danh: 37
  - Leve: Chánh tổng
  Xem đính kèm 221527

  (Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT ngày 05/10/2019)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 16/5/21
  chanvuongvtcl01hồthanh41 thích điều này.
 9. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 38

  Họ và Tên: PHẠM VĂN NHƯ
  - Ngày tháng năm sinh :12/9/1980
  - Quê quán: Bình Giang-Hải Dương
  - Số điện thoại: 0981101119
  - Nghề nghiệp: Xây dựng
  - Nick tham gia hội chắn: @Như Béo HD
  - ID: 5301618
  - Mã số định danh: 38
  - Leve: Chánh tổng
  received_388112971884308.

  (Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT ngày 05/10/2019)
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 4/12/19
  chanvuongvtcl01 thích điều này.
 10. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 39
  Họ Và Tên: NGUYỄN QUÝ CƯỜNG
  - Ngày tháng năm sinh : 21/09/1981
  - Địa Chỉ: Thanh Hà - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ; 0915698996
  - Nghề nghiệp: LĐ tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Canon LBP3300
  - ID : 4215341
  - Mã số định danh: 39
  - Leve: Chánh Tổng
  received_245449159724746.

  (Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT ngày 05/10/2019)
   
 11. TBPC_HCHD

  TBPC_HCHD Trưởng ban PC&NS HCHD

  THÔNG BÁO
  DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG

  Theo Quyết định số 11/QĐ-BQT Hội Chắn Hải Dương ngày 05/10/2019. Danh sách thành viên chính thức của HCHD đang sinh hoạt tổng 38 thành viên

  received_447472739294875.
   
  Last edited by a moderator: 30/10/19
  Hà_ Hồ, Tiếng Tơ Đồng, TCSK_HCHD3 others thích điều này.
 12. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 40

  Họ và tên : Nguyễn Văn Dương
  - Ngày tháng năm sinh : 05/10/1991
  - Địa Chỉ: Phường Duy Tân - Thị Xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ : 0989051091
  - Nghề nghiệp: LD tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : @vinhsonduong
  - ID : 5055555
  - Leve: Tri Huyện
  - Mã số định danh: 40 received_917323485380109.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 19/9/20
  anhkm01, vinhsonduong, vinhsonduong11 người khác thích điều này.
 13. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 41

  Họ và tên: Nguyễn Văn Thoại
  - Ngày tháng năm sinh : 20/04/1987
  - Địa Chỉ: Gia Lộc,Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0985132204 - Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật
  - Nick tham gia Hội Chắn : @Bụi_Trần
  - ID : 5271124
  - Leve: Chánh tổng
  - Mã số định danh: 41
  received_1168829800120868.
   
  anhkm01, vinhsonduong1Hà_ Hồ thích điều này.
 14. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 42

  Họ và tên : Nguyễn Đức Cường
  - Ngày tháng năm sinh : 19/10/1972
  - Địa Chỉ: Ba Đình, Hà Nội
  - Số điện thoại: 0945466688
  - Nghề nghiệp: KD tự do
  - Nick : @cuong8689
  - ID : 9229
  - Mã số định danh: 42 cuon8689.

   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/6/20
  anhkm01, vinhsonduong1Hà_ Hồ thích điều này.
 15. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 43

  Họ và tên : Trương Quang Thắng
  - Ngày tháng năm sinh: 12/4/1976
  - Địa chỉ: 325 đường nguyễn khang- yên hòa- cầu giấy- hà nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0799008053
  - Nghề nghiệp: lái xe
  - Nick tham gia hội chắn: @son cau giay
  - ID : 5069784
  - Mã số định danh : 43 son cau giay.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 3/6/20
  anhkm01, vinhsonduong1Hà_ Hồ thích điều này.
 16. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  DANH SÁCH
  THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC
  HỘI CHẮN HẢI DƯƠNG
  Theo Quyết định số 14/QĐ-BQT HCHD, ngày 03/6/2020. Danh sách thành viên Hội Chắn Hải Dương tổng cộng có 39 thành viên.
  - 38 thành viên được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ đối với HCHD
  - 01 thành viên không thụ hưởng quyền lợi hay nghĩa vụ đối với HCHD
  received_537597023603642.
   
  anhkm01, pham van tinh, vinhsonduong4 others thích điều này.
 17. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 44

  - Họ Và Tên : Nguyễn Duy huân
  - Ngày tháng năm sinh :12/05/1989
  - Địa Chỉ : Cao Thành - Ứng Hòa - Hà Nội
  - Số điện thoại liên hệ: 0964512589
  - Nghề nghiệp (nếu có..)...Tự do
  - Nick tham gia: @duyhuan1
  - ID : 4305012
  - Mã số định danh: 44 received_582333909151923.
   
  anhkm01, pham van tinh, vinhsonduong2 others thích điều này.
 18. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 45
  Họ Và Tên: Vũ Văn Tạo
  - Ngày tháng năm sinh : 15/03/1983
  - Địa Chỉ: Tứ Kỳ - Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ : 0911955207 - Nghề nghiệp: LD tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn : vantao150383 - ID : 5758948
  - Mã số định danh: 45
  Theo Quyết định số 16/QĐ-BQT, BQT Hội Chắn Hải Dương
  received_410740523406744.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 6/12/20
  vantao150383 thích điều này.
 19. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 46

  Họ Và Tên. Nguyễn Thế Anh
  - Ngày tháng năm sinh: 23-11-1990
  - Địa chỉ : TP. Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ: 0969 769 628
  - Nghề nghiệp: Tự do
  - Nick tham gia Hội Chắn: theanhhdd
  - ID :3028963
  - Mã số định danh: 46
  Theo Quyết định số 16/QĐ-BQT, BQT Hội Chắn Hải Dương
  received_189226429550425.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 6/12/20
  vantao150383 thích điều này.
 20. P H Ú C K H Á N H

  P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

  MÃ SỐ ĐỊNH DANH 47
  Họ Và Tên: Bùi Tiến Dũng
  - Ngày tháng năm sinh : Ngày 9-1-1979
  - Địa Chỉ: Phả Lại Chí Linh Hải Dương
  - Số điện thoại liên hệ. 0968927266
  - Nghề nghiệp: Nông dân
  - Nick tham gia Hội Chắn: Dũng Bt
  - ID :5564619
  - Mã số định danh: 47
  Theo Quyết định số 16/QĐ-BQT, BQT Hội Chắn Hải Dương
  received_163397622180788.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 6/12/20
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.