ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI ĐẤU “CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN VI”

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chắn Hội Lèo Tôm, 12/3/18.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
 1. quoctrungpro3

  quoctrungpro3 Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: namdinh0022
  - Là thành viên Chắn hội MU
  - ID: 223900
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0868080403
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 2. Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI ":

  - Tên nick: cô đơn môt cuôc tình
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 3435256
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0945012501
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI ", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu!
  Chúc giải đấu thành công rực rỡ và tốt đẹp!
   
 3. maytrendinhnui

  maytrendinhnui Công thần Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giai«chắn hội lèo tôm mở rộng lần VI»
  Ten níc:Maytrendinhnui
  ID3704256
  Leve: tri phủ
  Sđt:0978604372
  Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia «giải đấu chắn hội lèo tôm mở rộng lầnVl»
  Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy đinh,điều lệ của giải đấu và nộp phí dung hạn
  Chúc ban tổ chức chắn hội lèo tôm có một giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 4. Rubik_Ruby

  Rubik_Ruby Chắn hội LÈO TÔM

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: Asuka_Ruby
  - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 30832
  - Level: Tuần phủ
  - SĐT: 0985058386
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký thamgia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI",tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
   
  Nguyễn Tiểu Thương, hai75, 091606600211 others thích điều này.
 5. dangbotot

  dangbotot Tiêu Dao Hội

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ
  giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI"

  - Tên nick: dangbotot
  - Là thành viên: Tiêu Dao Hội
  - ID: 3215549
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: tôi đã gửi vào hộp thư của TCSK_CHLT
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp! %%-%%-%%-%%-%%-
   
 6. ngatngay1234

  ngatngay1234 Lý trưởng

  Mới
  Tên nick: ngatngay1234
  - Là thành viên CHKB
  - ID: 2237175
  - Level: chánh tổng
  - SĐT: 0982679498
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
 7. hailam13

  hailam13 Thổ địa

  - Tên nick: hailam13
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 4352940
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0932061281
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 8. Dấu_Ấn29

  Dấu_Ấn29 Chánh tổng

  ĐĂNG KÝ THAM DỰ
  giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI"

  - Tên nick: Dấu_Ân29
  - Là thành viên
  - ID: 3067914
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 01665246800
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 9. kimvanthin11

  kimvanthin11 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: kimvanthin11
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 331042
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0983 250 976
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
 10. Lamgiaodau007

  Lamgiaodau007 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: Lamgiaodau007
  - Là thành viên Chắn hội Lèo Tôm.
  - ID: 1223639
  - Level:Tri Phủ.
  - SĐT: 0936179668.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Nguyễn Tiểu Thương, hai75, 091606600211 others thích điều này.
 11. Anh Chi 86

  Anh Chi 86 Chánh tổng

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI ĐẤU: CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN VI.
  -: Tên nick: Đăng_Khoa_No1
  -: Là thành viên thuộc HYC
  -: ID: 3308003
  -: Lever : Tri Huyện
  -: Sđt: 0962042231, 01292269298.
  -: Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải đấu: CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN THỨ VI. Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  CHÚC GIẢI ĐẤU THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
   
 12. thích đàn ông

  thích đàn ông Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick:thích đàn ông
  - Là thành viên Chắn hội hải phòng
  - ID: 3808067
  - Level:Tri huyện
  - SĐT: 01697431828


  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 13. haoh7640

  haoh7640 Tiêu Dao Hội

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: haoh7640
  - Là thành viên Chắn hội tự do
  - ID:2997845
  - Level:Chánh tổng
  - SĐT: 0942199266
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 14. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: XXXCRAZYXXX
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 1245
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 098602942
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Nguyễn Tiểu Thương, hai75, 091606600212 others thích điều này.
 15. thanhltd1

  thanhltd1 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: thanhltd1
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 1897
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: gửi hộp thư BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Nguyễn Tiểu Thương, hai75, 09160660029 others thích điều này.
 16. cuongmah0911

  cuongmah0911 Hội Trưởng CHLT

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: cuongmah0911
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 2881
  - Level: Tuần phủ
  - SĐT: 0904514365
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.

  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Nguyễn Tiểu Thương, hai75, 091606600212 others thích điều này.
 17. Chủ tịch xã

  Chủ tịch xã Hội Chắn Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: chu tich xa
  - Là thành viên Tự do
  - ID: 4926
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0916853385
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Chưa có

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 18. chanphomtala

  chanphomtala Lý trưởng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ GIẢI “ CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN VI “
  -tên nik: chanphomtala
  -là thành viên : CHMU
  -ID : 2376631
  -level: chánh tổng
  -Sđt: 0982007612
  -yêu cầu về thời gian thi đấu : không
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải “ chắn hội lèo tôm mở rộng lần VI “
  Tôi cam đoan Sẽ chấp hành đầy đủ các quy định. điều lệ của giải đấu. Và nộp phí đúng hạn
  CHÚC GIẢI ĐÂU THÀNH CÔNG RỰC RỠ !
   
 19. UHAAMD2021-16

  UHAAMD2021-16 Chắn hội LÈO TÔM

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên ankhangthinhvuong86
  - Là thành viên: Chắn hội Lèo Tôm
  - ID: 3256061
  - Level: Tri huyện
  - SĐT: gửi vào hộp thư của nick:TCSK_CHLT
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 20. Khấu Trừ Lương

  Khấu Trừ Lương Thổ địa

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI":

  - Tên nick: Khấu Trừ Lương
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 4046783
  - Level: Chánh Tổng
  - SĐT: 0985619221
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần VI", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.