ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI "CHẮN HỘI LÈO TÔM MỞ RỘNG LẦN V"

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi Chắn Hội Lèo Tôm, 18/3/17.

 1. 0988333222

  0988333222 Chánh tổng

  - Tên nick: 0988333222
  - ID: 840982
  - Level: chánh tổng
  - SĐT: 0988333222
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
   
 2. 0916066002

  0916066002 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội LèoTôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: 0916066002
  - ID: 3480037
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0869277083
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:Không.
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V", tôi camđoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điềulệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúnghạn.
  Chúc giải đấu thành công!!%%-%%-%%-@};-@};-
   
  thích đàn ông, Việt Béo VQ, nammt33315 others thích điều này.
 3. muathuvang_vt

  muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: muathuvang_vt
  - ID: 1934
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: Gửi hòm thư BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  nammt333, Nguyễn Ngọc Thư, 098833322219 others thích điều này.
 4. Việt Béo VQ

  Việt Béo VQ Chánh tổng

  Tôi xin đăng kí hộ nick vuachantqs2.tôi xin cam đoan về tư cách chơi đẹp của nick này.
  Tên nick: Vuachantqs2
  ID:3860217
  Level:Chánh tổng.
  Yêu cầu về thời gian thi đấu: không
  Tôi tự nguyện tham gia đăng kí và xin hứa chấp hành mọi thể lệ thi đấu của
  BTC.Chúc giải đấu thành công tốt đẹp
   
  Nguyễn Ngọc Thư, 0988333222, pdhien7 others thích điều này.
 5. XXXCRAZYXXX

  XXXCRAZYXXX Trưởng Ban TCSK_CHLT

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: XXXCRAZYXXX
  - ID: 1245
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT:
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  hai75, thích đàn ông, muathuvang_vt24 others thích điều này.
 6. Ngố Xinh Xinh 1

  Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: Ngố Xinh Xinh
  - ID: 3735751
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 01683368808
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  thuc0989, muathuvang_vt, nammt33321 others thích điều này.
 7. __Nhái__

  __Nhái__ Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: __Nhái__
  - ID: 3814704
  - Level: Phó tông
  - SĐT: 0989372637
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
  Việt Béo VQ, nammt333, x_x sân đình15 others thích điều này.
 8. Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: Nhất Cửu Thất Cửu
  - ID: 1402548
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT:
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
   
 9. liverpool198590

  liverpool198590 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải '' Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V".
  - Tên nick : liverpool198590
  - ID : 3691962
  - Level : Tri Huyện
  - Sdt : 0916943262
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu : không
  - Tôi xin tự nguyện tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V" . Tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ quy định, điều lệ của giải đấu. Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  x_x sân đình, 0988333222, hungcua21923915 others thích điều này.
 10. ME YEU CON GAI

  ME YEU CON GAI Chánh tổng

  - Tên nick:MẸ YÊU CON GÁI
  - ID: 2196142
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: gửi hộp thư BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Em xin được sắp xếp thi đấu tránh tối thứ 2 và thứ 7 ạ
  - Em xin tự nguyện tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V" . Em xin cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ quy định, điều lệ của giải đấu và nộp lệ phí thi đấu đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp!
  Em xin trân trọng cảm ơn.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 21/3/17
  hai75, HoangBien103, muathuvang_vt17 others thích điều này.
 11. TuấnTiềnTỉ009

  TuấnTiềnTỉ009 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick: TuấnTiềnTỉ009
  - ID: 3409819
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0942.10.10.89
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không.
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công!!%%-%%-%%-@};-@};-@};-@};-
   
 12. ali33vn

  ali33vn Chắn hội Hà Nội

  - Tên nick: ali33vn
  - ID: 575755
  - Level: Tri huyện
  - SĐT: 0912285838
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mởrộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham giađúng hạn.
   
  thanhhuong251189, nammt333, __Nhái__16 others thích điều này.
 13. vothuong47a

  vothuong47a Chánh tổng

  Nghe a Bru bảo đợ này ae Lèo tôm lại đong nước mắm à? 20lít như mọi khi nhé, ngon hơn mọi lần, chuẩn hơn mọi khi vì em đã tia được bình ngâm 2 năm rồi.
  Xin lỗi đợt này bận quá ko tham dự giải được
   
  hai75, thanhhuong251189, muathuvang_vt18 others thích điều này.
 14. brucenguyen

  brucenguyen Chắn Hội LÈO TÔM

  - Tên nick: brucenguyen
  - ID: 542070
  - Level: Tuần phủ
  - SĐT:
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mởrộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu .
   
  hai75, muathuvang_vt, nammt33316 others thích điều này.
 15. amgcpt

  amgcpt Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick amgcpt
  - ID: 2892931
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0932752286
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Ngố Xinh Xinh, nammt333, kichon19849 others thích điều này.
 16. Vũ Minh Hiếu

  Vũ Minh Hiếu Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V":

  - Tên nick Vũ Minh Hiếu
  - ID: 672227
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0941885109
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: hơi bận vào tối thứ 3 5 và CN (nếu cố vẫn thu xếp được :D)

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Ngố Xinh Xinh, kichon1984, __Nhái__5 others thích điều này.
 17. hungcua219239

  hungcua219239 Chánh tổng

  Tên nick: hungcua219239
  - ID: 3330890
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0975.52.00.12
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mởrộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu .
   
 18. lqdmy14

  lqdmy14 Chánh tổng

  Tên nick: lqdmy14
  - ID:
  - Level:
  - SĐT: inbox
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: Không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mởrộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu .
   
  muathuvang_vt, Ngố Xinh Xinh, nammt3337 others thích điều này.
 19. Nguyễn Ngọc Thư

  Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

  Kính gửi Ban tổ chức Giải đấu'' Chắn Hội Lèo Tôm Mở Rộng'' lần V. Cùng với không khí rộn ràng và mong ngóng của các chắn thủ chờ ngày khai mạc giải đấu: Chắn Hội Lèo Tôm mở rộng lần V. Để hưởng ứng cho giải đấu của chắn hội, trên tinh thần giao lưu thắm tình bằng hữu em xin thay mặt anh @Chậu Mật Ong kính mời hai chắn thủ là Chị @maithuyanh0205 và anh @o0Anh_Đa_Tình0o đấu giao hữu một trận để ủng hộ cho quỹ bảo của Chắn Hội Lèo Tôm. vào lúc 22h tối thứ 7 ngày 25 tháng 3 năm 2017.
  Địa điểm: Huyện Đường- Khu Chánh Tổng.
  Trọng Tài, phóng viên: em xin nhờ ban tổ chức sắp sếp đảm nhận cho chúng em ạ.
  Thể lệ trận đấu: Thi đấu 32 ván, hết 16 ván đổi chỗ, cài xin chơi tính điểm mức cược 200. Tổng điểm của cặp đôi nào lớn hơn sẽ là cặp chiến thắng và cặp đôi thua sẽ có vinh dự ủng hộ giải đấu '' Chắn Hội Lèo Tôm mở rộng lần V'' 500M bảo. Trong trường hợp hai cặp đôi bằng điểm thì cặp nào có thành viên ù sau sẽ giành chiến thắng.
  Vậy rất mong ban tổ chức giải đấu hợp tác giúp đỡ và rất mong anh chị nào có thời gian rảnh vào cổ vũ cho 4 chắn thủ để chúng em thi đấu thêm phần hào hứng ạ.
  Thân ái: Nguyễn Ngọc Thư
   
  hieupbqgmn, Tào Tháo, HoangBien10318 others thích điều này.
 20. Sauuruou

  Sauuruou Bang chủ Tiêu Dao Hội

  - Tên nick: sauuruou
  - ID:1976
  - Level: tri phủ
  - SĐT: mình gủi vào hòm thư BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu:không

  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Lèo Tôm mở rộng lần V, tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  chúc giải đấu thành công rực rỡ
   
  muathuvang_vt, Ngố Xinh Xinh, nammt33317 others thích điều này.