[Sự kiện] Đăng ký giải đấu "CHẮN HỘI HẢI PHÒNG MỞ RỘNG LẦN 9" - (2023)

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi Chắn hội Hải Phòng, 11/5/23.

 1. xuanlan1980

  xuanlan1980 Hội chắn Hà Tây

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU. CHHP MỞ RỘNG LẦN 9.
  - Tên nick: xuanlan1980
  - Là thành viên: HCHT
  - ID: 3899707
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0914688575
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 2. akahuy

  akahuy Chánh tổng

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
   - Tên nick: Akahuy
   - Là thành viên: HCĐT
   - ID:3555214
   - Level: tri phủ
   - SĐT: 0369829190
   Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Chúc CHHP một mùa hoa Phượng thật rực rỡ
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
   - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 3. THÁNH ÁM

  THÁNH ÁM Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: Thánh Ám
  - Là thành viên: Tự Do
  - ID:3874021
  - Level: chánh tổng
  - SĐT: 0708186534
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Chúc CHHP một mùa hoa Phượng thật rực rỡ
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 4. manhson1975

  manhson1975 Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu 'Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: manhson1975
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 51975
  - Level: tri Phủ
  - SĐT: 0888322006
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 5. Đăng Quang pro

  Đăng Quang pro Chánh tổng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: Đăng Quang pro
  - Là thành viên: Chắn hội Hà Nội
  - ID: 3744944
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0986652039
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 6. LienPhuong

  LienPhuong Chánh tổng

  Đơn đăng ký giải đấu" Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: LienPhuong
  - Là thành viên: HC Đất Tổ
  - ID: 5528
  - Level: Tuần Phủ
  - SĐT: 0934564982
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 7. fancaolc

  fancaolc Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: fancaolc
  - Là thành viên: Hội chắn Tây Bắc
  - ID: 3922980
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0368399298
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 8. Đức Tính_NB

  Đức Tính_NB TCSK - Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: @Đức Tính_NB
  - Là thành viên: Hội Chắn Ninh Bình
  - ID: 290792
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0868.820.135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 11/5/23
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 9. dautay16

  dautay16 Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: dautay16
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 706968156
  - Level: Chánh tổng
  - SĐT: 0971212333
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 10. vy soi 2010

  vy soi 2010 Dân đen

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: @vy soi 2010
  - Là thành viên: tự do
  - ID: 2797233
  - Level: Tri Huyện
  - SĐT: 0982059135
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, mechp11open lock thích điều này.
 11. nhamnb

  nhamnb Hội Chắn Ninh Bình

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: nhamnb
  - Là thành viên: hc Ninh Bình
  - ID: 5242776
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0978548816
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn
   
  Hoàng Bíchopen lock thích điều này.
 12. dungthuytm

  dungthuytm Trưởng ban ĐNĐN - HC Hà Tây

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: dungthuytm
  - Là thành viên: HCHT
  - ID.3019393
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0936233986
  Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Chúc CHHP một mùa hoa Phượng thật rực rỡ
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
 13. Ngày_ Hôm_ Qua

  Ngày_ Hôm_ Qua Hội chắn Hà Tây

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU. CHHP MỞ RỘNG LẦN 9.
  - Tên nick: ngày_ hôm_ qua
  - Là thành viên: hội chắn Hà Tây
  - ID: 6363
  - Level: tri phủ
  - SĐT: 0975826666
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, Hội Chắn Hà Tâyopen lock thích điều này.
 14. pearl in the rain

  pearl in the rain Lý trưởng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: Pearl in the rain
  - Là thành viên: Tự do
  - ID: 3348312
  - Level: Tri Phủ
  - SĐT: 0826325233
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bíchopen lock thích điều này.
 15. hungvan140580

  hungvan140580 Lý trưởng

  1. Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
   - Tên nick: vinhquanluc325
   - Là thành viên: chắn tự do
   - ID: 5733923
   - Level: Tri phủ
   - SĐT: 0976806218
   Chúc giải đấu thành công tốt đẹp. Chúc CHHP một mùa hoa Phượng thật rực rỡ
   - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
   - Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, open lockCaonguyen14 thích điều này.
 16. KHUONGNGUYEN 7986

  KHUONGNGUYEN 7986 Chắn Hội Hải Phòng

  ĐƠN ĐĂNG KÝ GIẢI ĐẤU. CHHP MỞ RỘNG LẦN 9.
  - Tên nick: KHUONGNGUYEN 7986
  - Là thành viên: Chắn hội Hải phòng
  - ID:4516855
  - Level:Tuần Phủ
  - SĐT: 0912299892
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, open lockCaonguyen14 thích điều này.
 17. Caonguyen14

  Caonguyen14 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: Caonguyen14
  - Là thành viên: Chắn hội Hải Phòng
  - ID: 4824525
  - Level: Tri phủ
  - SĐT: 0982475655
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: khi có sẽ báo B :-c:-c:-c
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải "Chắn hộiHải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
  Chúc giải diễn ra thành công rực rỡ!.%%-%%-%%-
   
  Hoàng Bích, thanhtuan67open lock thích điều này.
 18. open lock

  open lock Chắn Hội Hải Phòng

  Anh mình đây rồi❤️
   
  Hoàng BíchMạnh Cường thích điều này.
 19. minhanh7375

  minhanh7375 Chắn hội Hải Phòng

  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội HảiPhòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: Minhanh7375
  - Là thành viên: Chắn hội Hải Phòng
  - ID: 7375
  - Level: tri phủ
  - SĐT: gửi BTC
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tựnguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hộiHải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấphànhđầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu vànộpphí tham gia đúng hạn. Chúc giải diễn ra thành côngrực rỡ.
   
  Hoàng Bích, Mạnh Cườngopen lock thích điều này.
 20. chắn gà hn16

  chắn gà hn16 Hội chắn Ninh Bình

  Mới
  Đơn đăng ký tham dự giải đấu " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9":
  - Tên nick: chắn gà hn16
  - Là thành viên: Chắn hội Ninh Bình
  - ID: 6242772
  - Level: tri huyện
  - SĐT: 0906693131.
  - Yêu cầu đặc biệt về thời gian thi đấu: KHÔNG
  Tôi xin tự nguyện đăng ký tham gia giải " Chắn hội Hải Phòng mở rộng lần 9", tôi cam đoan sẽ chấp hành đầy đủ các quy định, điều lệ của giải đấu và nộp phí tham gia đúng hạn.
   
  Hoàng Bích, Đức Tính_NBopen lock thích điều này.