[Chắn] CHHN - KHOA THI CỬ & CƯỚC Ù TO HỘI LÀNG

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi Chắn Hội Hà Nội, 1/4/19.

 1. namnhi01

  namnhi01 Chánh tổng

  Em góp cái bằng mới !
   

  Các tệp đính kèm:

  Mộc Thối thích điều này.
 2. UHAAMD2021-30

  UHAAMD2021-30 Chắn hội Hà Nội

  Em xin ít lộc ạ :x

  9B3DA833-B597-47D6-9F77-C41A8921AB0E.
   
  Nguyễn Tiểu ThươngMod22 thích điều này.
 3. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  Mộc ThốiNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 4. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao giải Khuyến khích Hội làng tuần 45 đến thành viên @namnhi01 !
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 5. Mộc Thối

  Mộc Thối Chắn Hội Hà Nội

  Em lại xin ít lộc với ạ :x 3B211366-C8F4-4761-8BE2-3BC9E9162C31.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 6. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao giải Nhất thi Hương (Cử nhân) ngày 29/11/2021 đến thành viên @Mộc Thối !
   
  Nguyễn Tiểu ThươngMộc Thối thích điều này.
 7. Mộc Thối

  Mộc Thối Chắn Hội Hà Nội

  Em xin ạ, lần đầu tiên em đỗ Cử nhân ;;)
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 8. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Cũng có cái bằng gửi xin ít lộc IMG1638883860867.
   
  Mộc Thối thích điều này.
 9. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao giải Nhất thi Hương (Cử nhân) ngày 07/12/2021 đến thành viên @Thành Nguyễn.HN
   
  Mộc Thối thích điều này.
 10. Mộc Thối

  Mộc Thối Chắn Hội Hà Nội

  Em lại xin ít lộc ạ ;;)

  02ACCD68-0621-4D9D-BE89-1B8F6D1A8B89.
   
  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 11. namnhi01

  namnhi01 Chánh tổng

  Em với anh Mộc lại cùng ngày đến tháng !
   

  Các tệp đính kèm:

  DẾ MÈN 80Mộc Thối thích điều này.
 12. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao thưởng nhất thì hội (Tiến Sỹ) ngày 8-12-2021 đến thành viên.@mộc thối và @namnhi01
   
  DẾ MÈN 80, Nguyễn Tiểu Thươngnamnhi01 thích điều này.
 13. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Em lại phiền anh tào 1 ngại quá IMG1639748278453.
   
  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 14. Nhịgia80

  Nhịgia80 Chắn hội Hà Nội

  E xin góp vui cái Tiến Sỹ
   

  Các tệp đính kèm:

  DẾ MÈN 80 thích điều này.
 15. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 16. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Đầu năm mở hàng IMG1642342347227.
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 17. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao thưởng nhất thi hội (Tiến Sỹ) tới TV @Thành Nguyễn.HN ngày 16-1-2022
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 18. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Em lại có cái TS gửi a tào 1 ngại quá
   

  Các tệp đính kèm:

  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 19. Chắn Hội Hà Nội

  Chắn Hội Hà Nội chắn hội hà nội

  CHHN đã trao giải Nhất thi Hội (Tiến sỹ) ngày 10/02/2022 đến thành viên Thành Nguyễn.HN
   
  Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
 20. Thành Nguyễn.HN

  Thành Nguyễn.HN Chắn hội Hà Nội

  Em gửi cái bằng đời mới (Tiến Sỹ) IMG1647618045655.
   
  DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.