{ CẬP NHẬP }AVATA CHUNG HỘI CHẮN HÀ TÂY

Thảo luận trong 'Hội Chắn Hà Tây' bắt đầu bởi Seo 1976, 26/3/19.

 1. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Dưới đây là quy định về avata của HCHT
   
 2. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  received_364281250966117. Avata của các thành viên chính thức được cấu thành như sau: Trên Avata có tên HỘI CHẮN HÀ TÂY, tên nick thành viên và gắn số định danh được Ban pháp chế quy định. Mọi hành vi sử dụng không đúng Avata được cung cấp bởi BAN PC&NS HCHT Xem đính kèm 180029 đều vi phạm bản quyền được Sân Đình bảo trợ. Dưới đây là Avata minh họa của 1 thành viên chính thức.
   
  Chỉnh sửa lần cuối: 29/3/19
 3. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Dưới đây là avata dành cho các hội viên gruop HCHT FB_IMG_1552536581624.
   
 4. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avata của các thành viên chính thức HCHT..
   

  Các tệp đính kèm:

 5. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avata thành viên chính thức HCHT...
   

  Các tệp đính kèm:

 6. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avata thành viên chính thức HCHT...
   

  Các tệp đính kèm:

 7. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avata thành viên chính thức HCHT...
   

  Các tệp đính kèm:

  TCSK_HC Hà Tây, Hoa Đà TS, tamdohaile4 others thích điều này.
 8. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức HCHT..
   

  Các tệp đính kèm:

 9. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức HCHT...
   

  Các tệp đính kèm:

 10. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avatar thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây:
   

  Các tệp đính kèm:

  TCSK_HC Hà Tây, Hoa Đà TS, tamdohaile2 others thích điều này.
 11. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt Thành viên chính thức HCHT
   

  Các tệp đính kèm:

 12. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây
   

  Các tệp đính kèm:

  TCSK_HC Hà Tây, Hoa Đà TSthuathithoi21 thích điều này.
 13. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây
   
  TCSK_HC Hà TâyHoa Đà TS thích điều này.
 14. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
   
  TCSK_HC Hà TâyHoa Đà TS thích điều này.
 15. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức HCHT
   

  Các tệp đính kèm:

  TCSK_HC Hà TâyHoa Đà TS thích điều này.
 16. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt Thành Viên Chính Thức Hội Chắn Hà Tây..
   

  Các tệp đính kèm:

 17. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây
   

  Các tệp đính kèm:

 18. Seo1976

  Seo1976 Hội Chắn Hà Tây

  Avt thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
   

  Các tệp đính kèm:

  TCSK_HC Hà TâyHoa Đà TS thích điều này.
 19. TCSK_HC Hà Tây

  TCSK_HC Hà Tây BQT Hội chắn Hà Tây

  Avatar thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
   

  Các tệp đính kèm:

  Seo 1976 thích điều này.
 20. Mộc Thơm-1

  Mộc Thơm-1 Thổ địa

  Avatar thành viên chính thức Hội Chắn Hà Tây.
   

  Các tệp đính kèm:

  Seo 1976 thích điều này.