[Sự kiện] Các trận đấu giao lưu

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi vuabip131, 23/5/18.

 1. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 2. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 3. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 4. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 5. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 6. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 7. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 8. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 9. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 10. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 11. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 12. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 13. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 14. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 15. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 16. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 17. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 18. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 19. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 20. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen