[Sự kiện] Các trận đấu giao lưu

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi vuabip131, 23/5/18.

 1. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 2. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 3. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 4. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 5. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 6. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 7. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 8. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 9. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 10. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 11. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 12. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 13. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 14. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

  lê nguyên1981 thích điều này.
 15. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 16. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 17. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 18. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 19. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng

 20. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Lý trưởng