[Sự kiện] Các trận đấu giao lưu

Thảo luận trong 'Chắn hội Hà Nội' bắt đầu bởi vuabip131, 23/5/18.

 1. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 2. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 3. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 4. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 5. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 6. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 7. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 8. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 9. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 10. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

  Nhịgia80 thích điều này.
 11. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 12. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 13. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 14. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 15. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

  Nhịgia80 thích điều này.
 16. dachem123

  dachem123 Thổ địa

 17. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 18. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 19. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen

 20. An_Dương_Vương

  An_Dương_Vương Dân đen