[Chắn] Các Trận Đấu Giao Lưu Giữa Các Hội Viên Thành Nam SĐ & Bang Hội Bạn

Thảo luận trong 'Hội chắn Nam Định' bắt đầu bởi TCSK Thành Nam S.Đ, 10/4/19.

 1. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 11: @DPK8680 gọi bạch thủ :)

  ChanPro2020.4.7.23.7.42.WEB.
   
 2. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 3. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 13: @DPK8680 gọi Gà to quá :)

  ChanPro2020.4.7.23.12.46.WEB.
   
 4. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 14: @DPK8680 lại có thông bt :)

  ChanPro2020.4.7.23.14.15.WEB.
   
 5. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 15: @zangtehee1 gọi có chíu :) - KẾT QUẢ TẠM THỜI SAU 15 VÁN

  ChanPro2020.4.7.23.17.1.WEB. ChanPro2020.4.7.23.17.26.WEB.
   
 6. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 16: sau khi đổi chỗ, hòa cả làng :) :)

  ChanPro2020.4.7.23.20.45.WEB.
   
 7. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 8. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 9. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 10. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 11. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 12. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 13. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 14. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Tường Vy 07 thích điều này.
 15. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 16. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván 26: @zangtehee1 gọi BTC lèo của nhà dưới, thừa xăng :)

  ChanPro2020.4.7.23.48.16.WEB.
   
 17. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Tường Vy 07 thích điều này.
 18. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

 19. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Tường Vy 07 thích điều này.
 20. STROLLYMAN HN1

  STROLLYMAN HN1 Chắn hội MU

  Ván cuối, @zangtehee1 gọi suông, kết thúc trận giao hữu :)

  KẾT QUẢ CUỐI CÙNG, cặp TN SĐ đã thắng. Xin chúc mừng!

  ChanPro2020.4.7.23.59.23.WEB. ChanPro2020.4.7.23.59.30.WEB.
   
  Tường Vy 07Hoa bát tiên_678 thích điều này.