Các trận đấu giao hữu giữa CHHP và những người bạn

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi KuBin Love, 25/11/15.

 1. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Trận đấu giao hữu gây quỹ giải đấu CHHP lần 2!
  Trận đấu bắt đầu:
  Ngố+Yến: 0 ; Thư+Hương: 0
  ChanPro2016.9.10.21.13.15.
   
  Nobitaviet05 thích điều này.
 2. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 3. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 4. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 5. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 6. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 7. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 8. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 9. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 10. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 11. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 12. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 13. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 14. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 15. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 16. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 17. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 18. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.
 19. doi_la_the_thoi

  doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

  Nobitaviet05 thích điều này.
 20. THIÊN_VINH

  THIÊN_VINH Thổ địa

  Nobitaviet05 thích điều này.