Các trận đấu giao hữu giữa CHHP và những người bạn

Thảo luận trong 'Chắn hội Hải Phòng' bắt đầu bởi KuBin Love, 25/11/15.

 1. Nobitaviet06

  Nobitaviet06 Chánh tổng

  Ván 1: CHHP 15; CHLT 0. CHHP đã khai ù với ván ăn gà đầu tiên
  1.
   
  NhatNongDan thích điều này.
 2. Nobitaviet06

  Nobitaviet06 Chánh tổng

  NhatNongDan thích điều này.
 3. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 4. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 5. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 6. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 7. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 8. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan, Nobitaviet06nammt333 thích điều này.
 9. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan, Nobitaviet06nammt333 thích điều này.
 10. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDanNobitaviet06 thích điều này.
 11. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 12. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 13. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 14. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 15. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 16. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 17. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 18. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 19. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.
 20. nguyentuanviet

  nguyentuanviet Chắn hội LÈO TÔM

  NhatNongDan thích điều này.