[Chắn] BANG CHẮN THẦN

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi lê hà my 1, 12/6/18.

 1. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 2. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 3. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 4. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 5. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 6. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 7. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 8. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 9. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 10. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 11. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 12. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 13. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 14. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 15. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 16. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

  Sự đeo bám rất sát sao giữa 3 chắn thủ ở tốp 2 1540095627028.
   
 17. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 18. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 19. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng

 20. hangchip102

  hangchip102 Chánh tổng