[Cập nhật] Avarta hội viên Hội Chắn Ninh Bình

Thảo luận trong 'Hội Chắn Ninh Bình' bắt đầu bởi Hội chắn Ninh Bình, 29/6/22.

 1. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 2. Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
 3. Ấm Áp Mùa Đông 2023: Chung tay vì Cộng đồng!

  Từ ngày 25/09/2023 đến 01/03/2024. Mục tiêu: 0

  Đã có 0 người ủng hộ. Số tiền nhận được là 0

  0
  Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Bỏ qua thông báo này (sẽ không bao giờ được hiển thị nữa, dù bạn đăng xuất/ đăng nhập lại)
Danh sách Ủng Hộ AAMD 2023:
Tổng số tiền:
 1. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  20. @buihung79 - Hội viên HCNB - ID: 5779672 buihung79.
   
 2. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  21. @vhn0412 - Hội viên HCNB - ID: 3055425 vhn0412.
   
 3. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 4. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 5. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 6. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Chỉnh sửa lần cuối: 17/7/22
 7. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 8. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 9. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  28. @dizagu - Hội viên HCNB - ID: dizagu.
   
 10. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 11. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 12. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 13. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 14. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 15. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 16. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  35. @HTC73 - Hội viên HCNB - ID: 706835873 HTC73.
   
 17. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Chỉnh sửa lần cuối: 14/7/22
 18. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 19. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

 20. Hội chắn Ninh Bình

  Hội chắn Ninh Bình Ban Quản Trị

  Chỉnh sửa lần cuối: 17/7/22