Những thành viên thích bài viết số 6

Chủ đề:
[Sự kiện] Sự kiện Thi Đình Ký!
 1. 20/5/20

  Nguyễn Tiểu Thương

  Công Thần, Nam, đến từ Hà Nội
  Bài viết:
  1,297
  Số Yêu thích đã nhận:
  8,722
  Điểm nhận Cup:
  243
 2. 18/5/20

  Tào 1

  Chắn hội Hà Nội, Nam, đến từ Hà Nội
  Bài viết:
  1,662
  Số Yêu thích đã nhận:
  3,619
  Điểm nhận Cup:
  113
 3. 15/5/20

  Chắncạ

  Chánh tổng, Nam
  Bài viết:
  84
  Số Yêu thích đã nhận:
  104
  Điểm nhận Cup:
  43
 4. 14/5/20

  ANH HYE

  Chắn hội LÈO TÔM, Nam
  Bài viết:
  931
  Số Yêu thích đã nhận:
  5,200
  Điểm nhận Cup:
  93